LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Informationsledare vid 2. Brigadstaben

Antal platser:
Yrkesbenämning: Specialistofficer
Publicerad: 2019-12-02
Sista ansökningsdag: 2020-01-02
Stad: Skövde
2.Brigadstaben är en av landets två brigadstaber. 2. Brigadstaben är grupperad i Skövde och kommer att huvudsakligen vara bemannad med kontinuerligt tjänstgörande personal. Vi söker - personal för kontinuerlig tjänstgöring som informationsledare vid 2.Brigadstaben. Informationsledaren (IL) stödjer genom att tillgodose och möjliggöra chefens informationsledningsbehov. Informationsledaren leder informationshantering och implementeringen vid brigadstaben på mandat av brigadstabschefen (SC) . IL ansvarar för framtagandet och vidmakthållandet av informationsledningsplan (ILP) samt ansvarar för riktlinjer och ger anvisningar för hur informationsstrukturer hanteras i alla medier. Informationsleder inom egen stab och direkt underställda chefer. Informationsledaren stödjer SC med att utveckla stabens informationshantering samt att tydliggöra roller och ansvar genom inriktning och uppföljning av direktiv, processer och bestämmelser. IL stödjer SC och staben i planering av uppgifter samt utarbetande av stabsarbetsplan. IL är övergripande ansvarig för att nödvändig och aktuell information finns lätt tillgänglig för de som behöver den. Med nödvändig så avses information som den enskilde behöver för sin tjänst och för att kunna fatta faktabaserade beslut. Befattningsbeskrivning • Strukturera förbandets informationsledning (både digitalt och analogt, t.ex. genom att upprätta bibliotek och listor med relevant metadata i ledningsstöds- och informationssystemen). • Utveckla arbetsmetoder för att stödja förbandets ledningsförmåga. • Leder förbandets utbildning inom informationsledning. • Ansvara för att dokument och publikationer med mera finns tillgängliga för förbandet. • Leder förbandets stabsexpeditionstjänst. • Leder uppföljning av att informationstjänst genomförs på ett korrekt, effektivt och säkerhetsmedvetet sätt. (kontrollerar användare) • Utarbetar rutiner för informationstjänst till styrande dokument inkluderat reservmetoder m.m. • Leder informationsberedningar med direkt underställda chefer. • Deltar i informationsberedningar med högre chef, Sidoordnad. Höga krav ställs på noggrannhet, struktur och förmåga att arbeta självständigt. Formella krav • Svensk medborgare. • Genomförd svensk värnplikt eller GMU med godkända betyg. • Yrkesofficersexamen • Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Det är meriterande om du har • Tidigare tjänstgöring som stabsmedlem. • Erfarenhet från utlandstjänst. • B-körkort. • Mycket goda kunskaper i Microsoft Office. • Erfarenhet av Microsoft Sharepoint Portal Server • Erfarenhet av databaser. • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i ytterligare språk. • Information Management-utbildning. Övrigt Upplysningar om jobbet: Kan lämnas av Övlt Roger Karlsson alternativt Kn Andreas Axelsson 0500-465000. Mail:2brigadstaben@mil.se Skriv ”rekrytering” i ärendemeningen. Tillträde: Efter samverkan, Anställning: Tillsvidareanställning. Placeringsort: Skövde Lön: Individuell lönesättning. Fackliga representanter Nås via växel 0500-465000 OFR/O David Lindblom OFR/S Bengt Lindlöf SEKO-F Lola Ahlgren Sista ansökningsdag 2020-01-10 -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Skaraborgs regemente, P 4, utbildar förband inom markstrid med många olika kompetenser där stridsfordon 90 och stridsvagn 122 är tunga inslag. Vi rekryterar och utbildar också till tre hemvärnsbataljoner. Hos oss arbetar, bland annat, soldater, officerare, tekniker och förrådspersonal. Här finns också ledningen för Västra militärregionen som har till uppgift att samordna och leda militära insatser i västra Sverige. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön