Antal platser:
Yrkesbenämning: Specialpedagog
Publicerad: 2022-09-13
Sista ansökningsdag: 2022-09-30
Stad: Malmö

Playworkers för satsningen Lekande kvarter i Malmö

Lekfrämjandet söker två Playworkers på 70% till projektet ”Lekande kvarter”. Projektet är 3-årigt, finansierat av Allmänna Arvsfonden och förlagt till Malmö.

Lekfrämjandet IPA Sweden startar projektet Lekande kvarter i samarbete med Växtvärket, UNICEF Sverige, Hyresgästföreningen Väst och MKB, i Malmö under hösten 2022.

Lekfrämjandet är en ideell organisation som arbetar för alla barns rätt till lek och att FN´s barnkonvention ska genomsyra vårt samhälle. Lekfrämjandet är medlemmar i IPA (International Play Association).


Projektet har två huvudsyften:

 • att lyfta fram lekens potential för kommunikation och samverkan mellan boende.
 • att göra bostadskvarterens barn till allas angelägenhet.

Bostadskvarters innergårdar har ofta en outnyttjad gemenskapsfrämjande potential. I projektet arbetar vi med två bostadskvarter med olika psykosociala utmaningar och utvecklar metoder för att genom leken motverka upplevd otrygghet och segregation. Vi strävar efter att göra boende på gårdarna till medskapare av en social miljö med positiva upplevelser av lek, gemenskap och inkludering.

Nu söker vi efter två erfarna och lekfulla medarbetare som vill få Malmös kvarter att leka! Är det du?

Arbetsbeskrivning

Projektet ska utveckla en lekbaserad metod för att främja sammanhållning, förebygga otrygghet och utanförskap, i två bostadskvarter. Målgruppen är primärt barn mellan 0 och 15 år, men också deras vuxna anhöriga. Arbetet är förlagt till det ena bostadskvarteret två eftermiddagar i veckan och till det andra två eftermiddagar i veckan. Utöver det finns tid för planering, kommunikation och administration.

Du kommer tillsammans med din andra plyworkerkollega utgöra den vardagliga kontakten med barn och boende. Ni kommer att ansvara för att skapa relationer med barn och boende, samt för planering och genomförande av lekbaserade aktiviteter för barn och unga utifrån deras lust och vilja. Vid veckomöten kommer ni att rapportera till projektledaren om verksamheten och bidra till att utveckla den och projektets metod framåt.

Projektet kommer bland annat att samverka med fastighetsbolaget MKB, med Växtvärket, Unicef Sverige och Hyresgästföreningen Väst. Du ska samverka med involverade partners, samt delta i allehanda seminarier, föreläsningar och möten som en del i en fortgående kvalificeringprocess. Vidare kommer du att delta i uppföljning, utvärdering och redovisningar till Allmänna Arvsfonden.


Vad menas med playworker?

På den mest grundläggande nivån handlar playwork om att ta bort hinder för lek och berika lekmiljön. Playworkerns roll är att skapa flexibla miljöer som är väsentligen anpassningsbara eller kontrollerbara av barnen. För vidare information om begreppet playwork och playworker läs gärna på: https://playworkfoundation.org.uk/

Kompetens och utbildningsbakgrund vi söker

Att arbeta nära barn och deras familjer ställer stora krav på kompetens och professionalitet. Du ska ha någon form av socialpedagogisk utbildning, såsom exempelvis fritidspedagog, och erfarenhet bakom dig. Gärna med kännedom om samhällets samlade resurser med inriktning mot barn. Gärna erfarenheter från förskola, skola eller annan praktisk erfarenhet av arbete med barn och familj.

Egenskaper vi söker

 • Lekfullhet och nyfikenhet
 • Ett positivt och medryckande sätt
 • Initiativrik och drivande
 • Inkännande och empatisk
 • Öppenhet och förståelse inför olika kulturer
 • Tålmodighet
 • Bra på att läsa och lösa sociala situationer
 • Smidig och effektiv


Det är meriterande om du har:

- Kunskaper om lekens betydelse för samhället och förståelse för processer som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

- Kunskaper i lekandets teori och praktik och om den fria lekens betydelse för människans utveckling.

- Särskilda kunskaper om hur plats för lek kan skapas och upprätthållas.

- Kunskaper inom digital kommunikation och formgivning. Då projektets arbete, metodmaterial och publikationer kommer att kommuniceras via sociala medier och Lekfrämjandets hemsida är kunskap inom kommunikation och utformning av digitalt innehåll mycket meriterande.

- Erfarenheter av att samverka med annan etnisk bakgrund.


Övrigt

Anställningarna är projektanställning med avgränsning till projektets utsträckning i tiden. Anställningen kommer att inledas som en provanställning med möjlighet för båda parter att avbryta anställningen om det blir motiverat. Anställningsavtalet kommer att knytas till relevant kollektivavtal.

Sökanden till anställning som playworker behöver lämna utdrag ur belastningsregistret.

Lekfrämjandet kommer som projektansvarig att vara arbetsgivare med de åliggande som följer av gällande arbetsrättslig lagstiftning, arbetsmiljölagstiftning, avtal och annan relevant reglering av ett anställningsförhållande.Om ansökan

För projektbeskrivning: maila [email protected]

Frågor? Ring projektledare Krister Svensson 072323204

Ansök senast 30/09

Mejla din ansökan med sammanställt CV till

inger[email protected] och [email protected]

Intervjuer kommer hållas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte, ansök idag!

Mer information om Lekfrämjandet på ipa-sweden.org

Vi ser fram emot din ansökan!

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
 • Deltid
 • 6 Månader eller längre
 • Vanlig anställning
Lön
 • Fast lön
Postadress
 • Region MALMÖ
 • 21448 Norra Grängesbergsgatan 35A
Besök hemsida
Dela