Verksamhetsutvecklare 60 - 100 % Hälsokällan Fyrbodals kommunalförbund

Antal platser:
Yrkesbenämning: Socionom
Publicerad: 2022-06-23
Sista ansökningsdag: 2022-08-26
Stad: Uddevalla


Vad är Hälsokällan?

Hälsokällan är en offentlig verksamhet som erbjuder kompetensutveckling, processtöd, samt driver och leder olika nätverk. Hälsokällan arbetar med kvalificerat hälsofrämjande och förebyggande arbete för att främja barn och ungas hälsa. Hälsokällans uppdrag är främst kopplade till det psykosociala området. Syftet med verksamheten är att skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa hos barn och unga i Fyrbodal.

Verksamheten tar sin utgångspunkt i FN:s Barnkonvention. Det vill säga att alla barn har samma värde och rättigheter, att barns bästa ska komma i första rummet, att barns åsikter ska beaktas i frågor som rör dem samt att alla barn har rätt att utvecklas såväl fysiskt, psykiskt, moraliskt och socialt. Fem fokusområden är prioriterade; Integration, Våldsprevention, Psykisk hälsa, Fullföljda studier samt Samspel, sexualitet och relationer.

Hälsokällans mål är att nå viktiga vuxna som möter barn och unga i åldern 0 – 20 år samt verka för en god geografisk spridning i Fyrbodal. Verksamheten är en resurs för personal inom kommunerna, Västra Götalandsregionen och andra verksamheter i Fyrbodal. Det kan vara exempelvis mödra- och barnhälsovården, förskolan, skolan, fritidsgårdar, socialtjänsten, ungdomsmottagningarna och civila samhället.

Hälsokällan är organisatoriskt placerad i Fyrbodals kommunalförbund. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna i Fyrbodal finansierar verksamheten.

Arbetsuppgifter

Utgångspunkten för arbetet är hälsofrämjande och förebyggande. Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor i ett omväxlande och föränderligt uppdrag. Som verksamhetsutvecklare möter du många människor och verkar i olika sammanhang vilket kräver att du är lyhörd och har förmåga att anpassa ditt arbete efter olika behov. I tjänsten ingår att:

 • Organisera och hålla i utbildningar, konferenser och nätverk, fysiskt och digitalt
 • Leda utvecklingsarbete över tid och att ge processtöd.
 • Omvärldsbevaka - ta del av forskning, nationella och regionala satsningar som syftar till att främja barn och ungas hälsa, utifrån Hälsokällans fem fokusområden. Därefter omsätta till praktisk verksamhet.
 • Samverka med interna och externa aktörer.
 • Arbeta med spridning av goda idéer och lyckade aktiviteter samt erfarenheter från verksamheter och projekt som främjar barn och ungas hälsa.
 • Kunna arbeta flexibelt i ett brett spann av uppgifter med varierande komplexitet.

Kvalifikationer

 • Relevant högskoleutbildning inom Hälsokällans kunskapsområden, gärna på master/magisternivå.
 • Arbetslivserfarenhet och teoretisk kunskap om barn och unga.
 • Arbetslivserfarenhet och teoretisk kunskap om Hälsofrämjande och förebyggande arbete.
 • Spetskunskap inom ett eller flera av Hälsokällans fem fokusområden; Integration, Våldsprevention, Psykisk hälsa, Fullföljda studier samt Samspel, sexualitet och relationer.
 • Kunskaper om normer och normers begränsningar.
 • Kunskap om offentlig sektor (kommunal och regional).
 • Erfarenheter och kunskaper om samverkan.

Personliga egenskaper som är viktiga för tjänsten:

 • Brinner för frågor som främjar barn och unga hälsa
 • Är engagerad och vill utvecklas
 • Är social och nyfiken på människor
 • Har tilltro till människor och människors utveckling
 • Är normmedveten
 • Gillar att jobba i team

Övrigt

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.

Om Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. Vi är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna. Genom samverkan blir Fyrbodalsområdet starkare och kan möta framtiden på ett bättre sätt.

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast 2022-08-26 på e-post: [email protected]

Anställningsform: Tillsvidare

Anställningens omfattning: 60-100 % (tjänstens omfattning är 60 % till att börja med, 100 % på sikt)

Tillträde: 2022-11-01 eller enligt överenskommelse

Löneform: Fast lön

Ort: Uddevalla

Kontakt: Teamchef Välfärdsutveckling Titti Andersson, tel. 0522-44 08 54, [email protected]

Facklig företrädare: För TCO – Lidija Beljic, 0701-82 40 39, För SACO – Tobias Källqvist, 0522-44 08 56

Sista ansökningsdag: 2022-08-26

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
 • Deltid
 • Tillsvidare
 • Vanlig anställning
Lön
 • Fast lön
Postadress
 • Region UDDEVALLA
 • 45118 Museigatan 2, Riverside
Besök hemsida
Dela