Examensarbete, Transmission expansion planning

Antal platser:
Yrkesbenämning: Civilingenjör, elkraft
Publicerad: 2022-05-13
Sista ansökningsdag: 2022-06-05
Stad: Sundbyberg
Affärsverket Svenska kraftnät (Svk) har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet. Nätutvecklingsenheten (SKN) ansvarar för att utreda alla nya inmatnings- eller uttagsansökningar som Svk fått från anslutande partners. SKN ansvarar också för att föreslå hur stamnätet behöver utvecklas för att säkerställa en lämplig elleverans. Bakgrund Historiskt och för närvarande i Europa har driftsäkerhetshantering för kraftsystem förlitat sig på "N-1"-kriteriet som kriteriet för säkerhetsbedömning. Detta innebär att kraftsystemet alltid kan motstå ett oväntat fel eller avbrott i en systemkomponent samtidigt som det tillgodoser den nya driftssituationen och utan att överträda befintliga säkerhetsgränser. PRA är en kompletterande operativ säkerhetshanteringsmetod som gör det möjligt för enskilda TSO:er att överväga sannolikheten, och därefter konsekvensen, av att kraftsystemet misslyckas med att fastställa sina säkerhetsgränser. Detta är en utökning av befintliga metoder ('N-1'-kriterium), som förutsätter att alla störningar och fel har lika sannolikhet. Inrättandet av PRA-metoden innebär att man kvantifierar systemets förväntade prestanda samtidigt som man tar hänsyn till osäkerheterna i dess driftsförhållanden (till exempel väderförhållanden och produktion) över en specificerad period. Uppdraget Svk fick ett uppdrag från ENTSO-E att möjliggöra utveckling av PRA som en uppgradering av CSAM (Coordinated Security Analysis Methodology) innan slutet av 2027. Sedan 2019 och i överensstämmelse med det juridiska mandatet i CSAM artikel 44, har alla TSO:er, med stöd av ENTSO-E, undersökt och förberett sig för en övergång mot en probabilistisk metod för riskbedömning i elnätet som ett potentiellt komplement till det för närvarande använda " N-1'-kriterium. Aktuella framsteg inkluderar publiceringen av gemensamma definitioner för nätstörningar i kraftsystemet över 100 kV, det första utkastet till PRAM och en uppsättning exogena data som ska användas i samband med TSO:ns insamlade data. Nästa steg för arbetsgruppen PRA kommer att vara att upprätthålla intressenternas engagemang och upprätthålla gemensamma uppfattningar om kraven och potentiella fördelar, särskilt eftersom PRA-metoden huvudsakligen är på FoU-stadiet. Dessutom ska gemensamma definitioner och metoder förbättras för att tillhandahålla den nödvändiga ramen för utvecklingen av metoden för en probabilistisk syn på riskbedömning, i enlighet med det rättsliga mandatet, senast 2027. Följande ska ha inkommit för att utbetalning av arvode ska ske: • Exjobbsrapporten ska vara klar och tillgänglig i sin slutversion. • Utlåtande i mail från Svenska kraftnäts handledare att examensarbetaren är klar från Svenska kraftnäts sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på Svenska kraftnät. • Utlåtande i mail från högskolans handledare att examensarbetaren är klar från deras sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på högskolan, och om det ingår opponerat på annans arbete. • Utdrag ur betygsregistret (PDF i mail) där det framgår att godkänt examensarbete är inrapporterat. Omfattning på uppdraget är 30 högskolepoäng. Din bakgrund Du läser en civilingenjörsutbildning och det är att föredra om du som vill delta i detta projekt har genomfört så många som möjligt av följande eller motsvarande kurser: • Tillförlitlighetsanalys av elektriska kraftsystem • Systemplanering • Energisystemanalys • Analys av distributionsnät • Elmarknadsanalys Dessutom kan du ha en gedigen kunskap om optimeringsteori eftersom det mesta av formuleringen av detta projekt behöver lösa en optimering. Datorprogrammeringskunskaper (särskilt MATLAB och GAMS) är också mycket värdefulla i detta projekt. Du bör behärska svenska och engelska i så väl tal som skrift. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav. Dina personliga egenskaper Vii ser att du har ett starkt teknikintresse kombinerat med en analytisk förmåga och kvalitetsmedvetenhet. Du tar egna initiativ och får saker att hända. Vill du veta mer? För svar på specifika frågor kring uppdraget hänvisar vi till Ebrahim Shayesteh och telefonnummer 0104759801. För svar på allmänna och praktiska frågor hänvisar vi i första hand till Sofia Enoksson, tel. 010-475 97 73. Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 5 juni 2022. Vårt erbjudande till dig På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät en av elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision "Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling". Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 3 - 6 Månader
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela