LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Studentmedarbetare

Antal platser: 10 
Yrkesbenämning: Skoladministratör
Publicerad: 2019-09-09
Sista ansökningsdag: 2019-09-20
Stad: Göteborg 
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Läs hela annonsen på GU:s egen hemsida. Kvalifikationer Vi ser ga¨rna att du: - A¨r student alternativt nyligen har tagit examen vid na°gon utav institutionerna - Har tidigare erfarenhet av att arbeta självständigt i verksta¨derna pa° HDK och Akademin Valand. Det a¨r meriterande om du: - Har erfarenhet av att informera samt guida beso¨kare vid evenemang. - Beha¨rskar na°got annat spra°k a¨n svenska och engelska. Ansta¨llning Ansta¨llningen avser tidsbegränsad anställning enligt o¨verenskommelse under en period som a¨r o¨ppen mellan 2019-10-01 och 2020-06-30. Arbetstider ba°de dag- och kva¨llstid samt helger, med placering vid HDK – Ho¨gskolan fo¨r design och konsthantverk. Du har en intermittent ansta¨llning vid de arbetstillfa¨llen som a¨ger rum under denna period. Vid intermittent ansta¨llning kallas du in och va¨ljer att acceptera erbjudet arbete, som då utgo¨r ett nytt ansta¨llningsfo¨rhållande vid varje enskilt tillfa¨lle. Du har också ra¨tt att tacka nej till sådant erbjudande. Arbetade timmar redovisas per kalenderma°nad till arbetsgivaren genom formula¨r GU/Timarvode. Timersa¨ttningen a¨r 150 kronor per timma. OB ersa¨ttning fo¨r arbete utfo¨rt pa° kva¨llar och helger. Kontaktuppgifter fo¨r ansta¨llningen Har du fra°gor om ansta¨llningen a¨r du va¨lkommen att kontakta: Lars Fride´n, Projektsamordnare, epost: lars.friden@hdk.gu.se Lena Collin, Studievägledare, epost: lena.collin@hdk.gu.se Märta Jakobsson, Personalhandläggare, epost: marta.jakobsson@akademinvaland.gu.se Fackliga organisationer Fackliga fo¨retra¨dare vid Go¨teborgs universitet hittar du ha¨r: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga- kontaktpersoner Anso¨kan Du so¨ker ansta¨llningen via Go¨teborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka pa° knappen "Anso¨k". Du som so¨kande ansvarar fo¨r att anso¨kan a¨r komplett i enlighet med annonsen och att den a¨r universitetet tillhanda senast sista anso¨kningsdag. I anso¨kan kra¨vs: Ett CV/meritfo¨rteckning. En lista da¨r du anger vilket/vilka uppdrag som du anma¨ler intresse till, samt vilka datum som du a¨r tillga¨nglig fo¨r arbete fo¨r respektive uppdrag. Fo¨rtydliga a¨ven om du kan arbeta fo¨rmiddagar och/eller eftermiddag/kva¨ll. Universitetet arbetar aktivt fo¨r en arbetsmiljo¨ med ja¨msta¨llda fo¨rha°llanden och sa¨tter va¨rde pa° de kvalite´er ma°ngfald tillfo¨r verksamheten. Universitetet tilla¨mpar individuell lo¨nesa¨ttning. Enligt Riksarkivets fo¨reskrifter a¨r universitetet skyldigt att fo¨rvara anso¨kningshandlingar i tva° a°r efter tillsa¨ttningsbeslutet. Om du som so¨kande till en ansta¨llning sa¨rskilt bega¨r tillbaka dina handlingar a°tersa¨nds de na¨r de tva° a°ren har fo¨rflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsfo¨retag och till dig som a¨r fo¨rsa¨ljare: Go¨teborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyra° i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss va¨nligen men besta¨mt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsfo¨retag samt fo¨rsa¨ljare av jobbannonser.   Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • 3 - 6 månader
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida