Biträdande universitetslektor i psykologi

Antal platser:
Publicerad: 2021-11-25
Sista ansökningsdag: 2021-12-28
Stad: Umeå
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/ Biträdande universitetslektor i psykologi Institutionen för psykologi vid den samhällsvetenskapliga fakulteten söker nu en biträdande universitetslektor i psykologi med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Anställningen som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning som innebär vetenskaplig och pedagogisk meritering och är tidsbegränsad till fyra år. Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande universitetslektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftar med anställningen. Den vetenskapliga meriteringen ska bedrivas inom ämnet psykologi och bidra till att stärka och utveckla befintliga forskningsprofiler vid institutionen. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är forskning (51%) och undervisning på grund- och avancerad nivå inom någon eller några av institutionens profilområden (49%); Arbete, organisation och samhälle, Hjärna, arv och miljö i interaktion, Hälsa och miljö, Klinisk psykologi, Kognition, Idrott, fysisk aktivitet och hälsa, samt Utveckling i alla livsfaser.   Behörighet Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen. Behörigheten avser doktorsexamen i psykologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna Som bedömningsgrunder ses till både vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt god samarbetsförmåga. Särskild vikt tillskrivs vetenskaplig skicklighet, så som skicklighet att utveckla forskning, förutsättningar att erhålla externa medel samt förmåga att samverka med det omgivande samhället. Stor vikt tillskrivs pedagogisk skicklighet, där särskild vikt tillskrivs planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Stor vikt fästs vid erfarenhet av handledning och examination. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten. En allmän bedömningsgrund för biträdande universitetslektor är potentialen till meritering för anställning som universitetslektor. Befordran till universitetslektor Anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning, och den anställde kan ansöka om att bli prövad för befordran till universitetslektor efter fyra år. Ansökan om prövning för befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Ansökan ska struktureras enligt anvisningarna för ansökan och bedömning av anställning som universitetslektor, och bedömas av extern sakkunnig. Ansökan Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/anstallningsvillkor/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1134-21.pdf. Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/anvisningar-vid-ansokan-och-sakkunnigbedomning-bitradande-lektor-samhallsvetenskapliga-fakulteten.pdf. I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning. Välkommen med din ansökan! Institutionen för psykologi Institutionen för psykologi är en av de större institutionerna vid samhällsvetenskaplig fakultet, med omkring 90 anställda. Forskning och undervisning återfinns inom sju profilområden: Arbete, organisation och samhälle, Hjärna, arv och miljö i interaktion, Hälsa och miljö, Klinisk psykologi, Kognition, Idrott, fysisk aktivitet och hälsa, samt Utveckling i alla livsfaser.   Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela