Antal platser: 30 
Yrkesbenämning: Skolvärd/Skolvärdinna
Publicerad: 2021-11-19
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Stad: Östersund
Arbetsuppgifter:Studenterna möter olika examinationsformer under sin studietid, varav en är salstentamen, som våra tentamenssamordnare administrerar. Som tentamensvakt vid Mittuniversitetet har du en mycket viktig arbetsuppgift och kvaliteten i examinationen är av största vikt för trovärdigheten i de betyg och examina universitetet utfärdar. Du medverkar till att examinationen genomförs rättssäkert och att tentamensregler följs. Våra tentamina, s k tentor, genomförs antingen digitalt m h a dator eller på papper. Innan tentan startar iordningställer du tentamenslokalen – vi använder både egna lokaler på campus samt externa lokaler. I dina arbetsuppgifter ingår att vara studenterna behjälpliga i användningen av både egna och lånade datorer och särskilt i uppstarten av de digitala tentorna. Under digitala tentamina arbetar även du som vakt tidvis via dator/(surf)platta. När tentor genomförs på papper hämtar och lämnar du tentorna hos tentamenssamordnaren och fördelar ut rätt tenta till rätt student och vi använder bl a färgkoder för detta moment. Innan tentan startar ger du instruktioner till de studenter som ska tentera i lokalen och därefter genomför du legitimationskontroller. Under skrivtiden ansvarar du för lugn och ordning i lokalen, håller uppsikt över studenterna och kontrollerar användning av eventuella hjälpmedel. Du ska rondera i lokalen och kunna avhysa student som stör ordningen. Du behöver också vara beredd på att ingripa vid användning av otillåtna hjälpmedel. Passen kan pågå under ett antal timmar och vara intensiva i perioder, där mycket händer och beslut behöver tas snabbt. Största delen av passen består dock av övervakning i skrivsal, där det är viktigt att behålla uppmärksamheten. När du arbetar som tentamensvakt har du nära kontakt med tentamenssamordnarna, liksom med datatekniker, studenter och ibland lärare. Både studenter och lärare kan vara svensktalande såväl som engelsktalande. Antalet skrivande studenter i en tentamenslokal kan variera från en person till hundra. Du arbetar oftast i ett team med andra vakter, men ska också kunna ansvara för en stor grupp studenter själv. Anpassade prov, lokaler och skrivtider förekommer för studenter med funktionsvariationer. Det är viktigt att tentor genomförs i enlighet med de regelverk som universitetet beslutat om och vi söker därför dig som kan leva upp mot de kraven. Du som anställs som tentamensvakt kommer att få genomgå en obligatorisk vaktutbildning. Den digitala utvecklingen går fort inom verksamheten där du som tentamensvakt blir en viktig del i den förändring som pågår. Du behöver därför vara delaktig i den digitala utveckling som sker. Kvalifikationer: Vi söker dig som: - har gymnasieutbildning och därefter minst 2 års arbetslivserfarenhet, - har vana av att informera större grupper och kan uttrycka dig väl, både i tal och i skrift, i det svenska och engelska språket, - har erfarenhet av att bemöta människor i stressade situationer, samt - har erfarenhet av arbete i digitala miljöer och kan göra enklare felsökningar i datorer, som t ex att hitta nätverksuppkoppling, avinstallera och installera program. För att lyckas och trivas i den här anställningen är det viktigt att du: - har en utpräglad ansvars- och servicekänsla, - är lugn, stresstålig och uppmärksam, - är noggrann och strukturerad, - kan ta till dig ny teknik och nya datorprogram, samt - kan kommunicera på ett tydligt sätt och är van att säkerställa att budskap når fram. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Som tentamensvakt hos oss får du inte vara student vid Mittuniversitetet eller vid annan högskola/universitet. Anställning och tillträde: Som tentamensvakt vid Mittuniversitetet har du en s k intermittent anställning. Det innebär att du kommer att tillhöra en personalpool och anställs vid varje enskilt tillfälle (vaktuppdrag) och får ekonomisk ersättning per timme. Du som söker behöver kunna arbeta såväl dagtid som kvällstid på vardagar och lördagar. Vid kvälls- och helgarbete utgår tillägg för obekväm arbetstid. Din tillgänglighet är mycket viktig, så vi vill att du har en situation som gör det möjligt för dig att arbeta hos oss när vi behöver dig. Tentor skrivs kontinuerligt med toppar var femte vecka och då är det extra viktigt att du står till vårt förfogande, men vi behöver dig också löpande under resten av året. Hur mycket du får arbeta som tentamensvakt varierar, eftersom du blir erbjuden arbete när behov finns. Det innebär att du kommer att erbjudas enstaka, kortvariga anställningstillfällen. Tillträde enligt överenskommelse. Anställningsort: Östersund Lön: Timersättning enligt avtal. För mer information: Om du har frågor så är du välkommen att kontakta tentamenssamordnare Annika Nilsson, mailto:annika.nilsson@miun.se Ansökan: Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 16 januari 2022. Vänta inte med att söka! Vi strävar efter att ha en så snabb och effektiv process som möjligt och arbetar därför löpande med vårt urval. Intervjuer kan därför komma att ske löpande. Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • Max 10 dagar
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela