LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Socialsekreterare

Antal platser:
Yrkesbenämning: Socialsekreterare
Publicerad: 2019-08-13
Sista ansökningsdag: 2019-08-25
Stad: Uppsala 
Enhet 1, Socialtjänst - ekonomiskt bistånd Är du intresserad av att arbeta med aktivt förändringsarbete som ett led i att hjälpa människor ut i egen försörjning? Vi ser fram emot din ansökan! Avdelning socialtjänst - ekonomiskt bistånd inom Arbetsmarknadsförvaltningen, består av mottagningsenhet, sex utredningsenheter samt enheten för verksamhetsnära stöd. Avdelningens huvudsakliga uppgift är att utreda rätten till försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd i övrigt, handlägga löpande ansökningar om bistånd samt stötta den enskilde till egen försörjning. Vår viktigaste uppgift är att balansera gott bemötande med rättssäker handläggning och stöd till egen försörjning. Myndigheten bedriver utvecklingsprojekt och arbetar kontinuerligt med metodutveckling. Vi arbetar med elektronisk ansökan om ekonomiskt bistånd sedan 2017 och kommer under 2019 att införa en robotisering/automatisering av administrativa uppgifter i verksamheten. Detta som ett led i att frigöra mer tid för socialt förändringsarbete. Avdelningen jobbar kontinuerligt med att främja nyskapande och att finna innovativa sätt att utveckla socialt arbete. Ditt uppdrag Socialsekreterarens roll är att stötta individen i att skapa och bibehålla ett professionellt nätverk, initiera rätt insatser samt att arbeta för att individen kommer ut i egen försörjning. Handläggning av ekonomiskt bistånd ingår i tjänsten. Det innebär att du har tät kontakt med individen för att klargöra dennes behov och mål för att komma ut i egen försörjning samt att du har god förmåga till att samverka med andra parter för att uppnå de bästa lösningarna för individen. Du arbetar självständigt i handläggningsförfarandet men i utveckling av metoder och arbetssätt så arbetar du tätt med övriga socialsekreterare. I arbetet med målgruppen ingår nära samarbete med bland annat vår Arbetsmarknadsenhet inom kommunen för att skapa och bibehålla en samordnad planering för individen. Det är av stor vikt att du är initiativrik och engagerad i arbetet med målgruppen då vi arbetar med ständig utveckling av arbetssätt för att på bästa sätt uppfylla målgruppens behov och att hjälpa individer till självförsörjning. Med motiverande samtal (MI) stöttar och motiverar du individer till att förändra sin situation avseende bättre mående och hälsa, utanförskap samt i att ta del av olika stödinsatser i kommunen eller annan huvudman som är nödvändiga, som exempelvis Arbetsförmedlingen, Region Uppsala och Försäkringskassan. Din bakgrund Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig för tjänsten. Det är meriterande om du har MI-utbildning (motiverande samtal). Du driver motivations- och förändringsarbete, med MI som grund, eftersom målet för oss är att våra klienter skall nå självförsörjning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning, ekonomiskt bistånd och av att arbeta med människor i utsatta livssituationer. Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift samt god dokumentationsförmåga är en förutsättning för arbetet. Vi ser gärna att du även har kunskaper i procapita. Som person har du lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god förmåga att planera, prioritera och strukturera ditt arbete. Upplysningar Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Agnes Larsson, enhetschef, enhet 1, 018-727 69 08 Facklig företrädare: Vision, 018-727 24 33 Akademikerförbundet SSR, 018-727 24 24 Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 11 80. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden. Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön