Datakoordinator/Data steward inom området humanvetenskap

Antal platser:
Yrkesbenämning: IT-pedagog
Publicerad: 2021-07-14
Sista ansökningsdag: 2021-08-22
Stad: Stockholm
vid Stockholms universitetsbibliotek. (Sista ansökningsdag: 2021-07-07.) Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2021-08-22. Stockholms universitet ska vara drivande i nationell och regional samverkan i infrastrukturfrågor och erbjuda en ändamålsenlig och högklassig forskningsinfrastruktur. Universitetet ska också vara drivande i övergången till öppen vetenskap. Forskningsdatateamet arbetar förvaltningsövergripande med stöd och tjänster för god forskningsdatahantering till forskare. Som en del av en satsning på ett utökat stöd inrättas två nya anställningar som Data steward inom lärosätets respektive områden med placering vid universitetsbiblioteket. Vi söker en Data steward som inom humanvetenskapliga området kommer att arbeta med att utbilda och stödja forskare i deras arbete med forskningsdatahantering. Du kommer att vara en viktig resurs för att utbilda och stödja doktorander och forskare i korrekt hantering av forskningsdata enligt principerna för FAIR data och arbetet med att främja övergången mot ett öppet vetenskapssystem. Anställningen innefattar att förstå de behov som finns inom datahantering inom respektive område och vara drivande i att utveckla förutsättningar för att tillgodose behoven i forskarnas arbete med att t.ex. skriva datahanteringsplan, hantera, lagra, beskriva, dela, publicera och bevara forskningsdata. Du kommer att vara del av ett centralt förvaltningsövergripande Forskningsdatateam med kompetenser inom områden som IT, juridik, arkiv, bibliotek och forskningsstöd. Du förväntas arbeta nära forskarna vid institutionerna inom respektive område. Arbetsuppgifter • Ge handledning och stöd inom god datahantering enligt FAIR-principerna. • Vidareutveckla och integrera befintliga och nya infrastrukturella tjänster för forskningsdatahantering. • Kommunicera, informera och utbilda i universitetets tjänster för forskningsdatahantering. • Omvärldsbevaka och delta i nationellt och internationellt utvecklingsarbete inom forskningsdatahantering. • Vid behov planera och leda projekt för att utveckla nya tjänster inom forskningsdatastöd. Kvalifikationer För anställningen är det nödvändigt att du har: • En för anställningen relevant akademisk utbildning. • Kunskap om vanligt förekommande kvantitativa- eller kvalitativa forskningsmetoder. • Erfarenhet av programmering, databaser, statistiska metoder och verktyg, transkriberingsverktyg eller liknande. • God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.  Det är meriterande om du har: • Kännedom om FAIR-principerna för tillgängliggörande av forskningsdata och om hur de kan implementeras i praktiken. • Kunskaper om olika typer av format, programvarukod, standarder och IT-verktyg som används på olika forskningsområden (t.ex. API:er, curl, Git, JSON, Python, R och liknande). • Förståelse för GDPR och personuppgiftshantering. • Kunskap om och förståelse för forskningens villkor. • Förståelse för hantering och tillgängliggörande av olika typer av data. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har förmåga att ta initiativ, är flexibel, relationsskapande och har mycket god samarbetsförmåga. Du har god känsla för att strukturera och organisera samt förmåga att se verksamheten i såväl ett detalj- som helhetsperspektiv och har användarperspektivet i fokus. Kollaboration och ett öppet inkluderande arbetssätt är viktiga ledord i arbetssättet. Vi välkomnar din ansökan, där du kort beskriver hur du kan bidra med din kompetens till utvecklingen av vår verksamhet inom forskarstöd. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast efter överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Närmare information om anställningen lämnas av verksamhetsutvecklare Sabina Anderberg, tfn 08-16 29 94, sabina.anderberg@su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela