Sektionschef till Enheten Kundsupport på Arbetsförmedlingen

Antal platser:
Publicerad: 2021-02-23
Sista ansökningsdag: 2021-03-09
Stad: Östersund
Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem? Sektionens uppdrag Arbetsförmedlingens kundsupport har uppdraget att ge arbetsgivare, arbetssökande och myndigheter en enhetlig, effektiv och kvalificerad service. Enheten Kundsupport driver och tar ansvar för första linjens support inom ekonomi, omprövning, sanktionsärenden, växel och myndighetsutlämnande. Vi utför kundundersökningar samt hanterar och återkopplar inkomna kundsynpunkter. Kundsupport står för snabb, professionell direktservice via telefon och digitala kanaler samt ett kontinuerligt omhändertagande av kundinsikter. Enheten har kontor i Östersund och Söderhamn med ett 80-tal anställda. Vi söker nu en vikarierande sektionschef med placering i Östersund. Du kommer att bli en del av en ledningsgrupp med flera sektionschefskollegor och verksamhetssamordnare, både på samma arbetsplats och i Söderhamn. Ni har en gemensam enhetschef som leder arbetet vid enheten. Du kommer som sektionschef att leda 15–20 servicehandläggare och ha ett tjänsteansvar för några av det tjänster som verksamheten bemannar. Sektionschefens uppdrag och ansvar Ditt uppdrag som sektionschef innebär verksamhets- och personalansvar. Du ansvarar för att sektionens resultat motsvarar fastställda mål och förväntningar. Du som sektionschef har ett viktigt uppdrag i att skapa välfungerande arbetsgrupper och tillsammans med dina medarbetare driva och utveckla verksamheten. Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din egen sektion och i god samverkan med fackliga parter. Du ingår i enhetschefens ledningsgrupp och kommer gemensamt med denna och de andra sektionscheferna att ansvara för hela enhetens resultat och utveckling. Som sektionschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap. Grundläggande kvalifikationskrav - Aktuell erfarenhet av en ledande roll (sammanhängande uppdrag, projekt, arbetsgrupp) minst 6 månader inom Arbetsförmedlingens verksamhet Eller: - Genomfört Arbetsförmedlingens förberedande chefsprogram Eller: - Aktuell erfarenhet av chefskap på motsvarande nivå med verksamhet- och personalansvar från annan organisation minst 1 år   Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap. Medarbetare på Arbetsförmedlingen: - Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten - Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser - Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom: - Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer - Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem - Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling Övrig information Anställning är en visstidsanställning till och med 2021-10-31, heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Östersund. Vi har goda förmåner, med bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida http://www.arbetsformedlingen.se. Ansökningsprocess Välkommen med din ansökan senast 2021-03-09 märkt med Af-2021/0015 0877. Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven på högskolepoäng och arbetslivserfarenhet i din ansökan. På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Detta innebär att vi använder vetenskapligt förankrade urvalsmetoder för att bedöma vilken kandidat som är mest lämplig för tjänsten. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan. Vid vissa rekryteringar dyker det upp en testlänk direkt via rekryteringssystemet. Det är dock möjligt att avvakta testning och först läsa utskickad information. Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Dela