Controller Östersunds kommun, Kommunledningsförvaltningen

Antal platser:
Yrkesbenämning: Controller, övriga
Publicerad: 2021-01-05
Sista ansökningsdag: 2021-02-04
Stad: Östersund
Var med och jobba framåt med hjärtat för ett bättre Östersund. Östersunds Kommun har mer än 5 600 personer anställda i sju förvaltningar. Vi verkar inom 400 olika yrken och jobbar mot ett gemensamt mål: att göra medborgarnas liv rikare, enklare och tryggare. Vi omsätter dryga 4 miljarder kronor och söker nu en controller som ska stödja VD i arbetet med vår bolagskoncern Östersunds Rådhus AB. Bolagskoncernen omsätter ca 6,8 miljarder kronor och har en balansomslutning på dryga 11 miljarder kronor. Är du utbildad ekonom och uppskattar att arbeta som controller? Om Kommunledningsförvaltningen och Område styrning Kommunledningsförvaltningen har en budgetomslutning på 300 mnkr och här arbetar idag cirka 240 anställda. Inom förvaltningen finns Område styrning som på ett samordnat sätt arbetar med; * Styrning * Kontroll, redovisning, uppföljning * Bokslut och rådgivning Arbetet sker tillsammans med förvaltningarna och moderbolaget Östersunds Rådhus AB utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Område styrning har fyra huvudområden; budget, finans, redovisning, och ett controll/-strategteam. Finansfunktionen är kommunens internbank som leds av finanschefen, med ansvar för kommunkoncernens upplåning och vidare utlåning till bolagen. Internbanken hanterar också kommunens kapitalförvaltning och är organisatoriskt placerad inom Kommunledningsförvaltningen. From 2021 kommer även controllern att tillhöra Finansenheten som då har fyra medarbetare. En viktig uppgift är att ge råd och stöd till bolagen i finansieringsfrågor. Finansenheten har dagligen nära samarbete med redovisningsenheten vilket totalt då omfattar tio medarbetare som arbetar tillsammans med gemensamma krafter mot samma mål. Arbetsuppgifter I rollen rapporterar du direkt till VD i moderbolaget Östersunds Rådhus AB och ger stöd till VD i arbetet med den operativa ägarstyrningen. Östersunds Rådhus AB innefattar dotterbolagen Jämtkraft, Östersundshem, Innanförskapsakademin och Östersunds Sport och Event Arena AB. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta: * Fortlöpande uppsikt över bolagen inom bolagskoncernen. Detta gäller främst uppföljning av ändamålet med verksamheten, ekonomi, internkontrollplaner utifrån riskanalyser samt riktlinjer, policys och mål som tillämpas inom bolagskoncernen och är fastställda av ägaren. * Sammanställa och redovisa såväl moderbolagets som dotterbolagens verksamhetsplanering av principiellt viktig karaktär, internkontrollplan inkluderande budget för beslut i moderbolagets styrelse, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utifrån den tidplan som kommunstyrelsen utfärdat. * Beredning av Östersunds Rådhus AB:s styrelsemöten och sekreterarfunktionen i styrelsen * Planering av ägardialoger med dotterbolagen. * Samordna tider för bolagens årsstämmor. * Övriga operativa styrfrågor rörande bolagskoncernen, som utarbetande av direktiv för VD, arbetsordning för styrelsen, attestinstruktioner och firmatecknande av internkontrollplan för moderbolaget utifrån riskanalys. Kvalifikationer Vi söker dig som i första hand har akademisk examen med inriktning mot ekonomi (redovisning/revision/finansiering) eller i andra hand motsvarande kunskaper/erfarenheter förvärvade på annat sätt. Du har ett stort intresse för bolagsstyrningsfrågor ur ett ägarperspektiv. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och är en bra pedagog som kan förklara ekonomiska samband på ett enkelt sätt. För att passa i rollen som controller är det viktigt att du är serviceinriktad, lösningsfokuserad, strukturerad, noggrann och har förmåga att jobba mot deadlines. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Ansökan och kontakt Du söker tjänsten via jeffersonwells.se där du laddar upp CV och personligt brev i pdf-format. Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist på Jefferson Wells, 070 - 377 20 63 eller via mail annakarin.bergqvist@jeffersonwells.se. Sök gärna så snart som möjligt då vi kan komma att inleda intervjufasen innan ansökningstidens slut. Sista ansökningsdag är den 2 februari 2021. Vi välkomnar din ansökan!

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Dela