Avdelningschef, Arbets- och miljömedicin, Umeå

Antal platser:
Yrkesbenämning: Enhetschef
Publicerad: 2020-11-20
Sista ansökningsdag: 2020-12-13
Stad: Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Arbets- och beteendemedicinskt centrum (AB-centrum) är en universitetssjukvårdsenhet vars övergripande uppdrag är att förebygga, utreda, bedöma, och åtgärda arbets-, miljö- och livsstilsrelaterad ohälsa. AB-centrum är organiserat i fyra avdelningar, Arbets- och miljömedicin, Beteendemedicin, Stressrehabilitering och Livsmedicin. I Arbets- och miljömedicins uppdrag ingår att - vara ett kompetenscentrum och tillhandahålla en regional spetsfunktion inom arbets- och miljömedicin för de fyra norra sjukvårdsregionerna - bedriva preventivt arbete, klinisk patientverksamhet, forskning och undervisning. Inom Arbets- och miljömedicin arbetar 18 medarbetare i olika professioner. Forskning och undervisning bedrivs i nära samarbete med avdelningen för Hållbar hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Vi är en certifierad hälsofrämjande arbetsplats och välkomnar dig som vill leda denna verksamhet. ARBETSUPPGIFTER Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Som Avdelningschef har du ansvar för avdelningens verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Din uppgift är att leda, planera och utveckla arbets- och miljömedicins verksamhet utifrån vår värdegrund och i enlighet med visioner, verksamhetsplaner och regionuppdrag. Du ansvarar också för avdelningens kvalitets- och förbättringsarbeten, arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Du agerar förebild och arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft inom verksamheten. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du är direkt underställd verksamhetschef och förväntas vara en aktiv deltagare i ledningsgruppen och i det strategiska arbetet för hela AB-centrum. Arbetet sker i nära samarbete med medicinskt ansvarig läkare på AMM samt med övriga chefer inom AB-centrum, och du har en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Dialog med fackliga samverkansparter är en del i ditt arbete. KVALIFIKATIONER Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Du har tidigare erfarenhet av arbete som chef och/eller ledare. Vi ser gärna att du har någon form av chefs- och/eller ledarutbildning. Du har ett intresse för, och gärna erfarenhet av, arbete med prevention, forskning, patienter och studenter. Som person är du modig, trygg och närvarande. Du är strukturerad och har förmåga att hitta kreativa angreppssätt i verksamhets- och arbetsrelaterade frågor och också förmåga att driva kvalitetsförbättring och utveckling. Du kan hantera flera frågor parallellt och trivs i en dynamisk verksamhet. Du har en god kommunikationsförmåga både i tal och skrift. Du har en förmåga att utveckla och entusiasmera dina medarbetare och bidrar till att skapa goda relationer och ett gott samarbetsklimat såväl inom AB-centrum som med andra verksamheter och externa aktörer. ÖVRIGT Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde. I rekryteringsprocessen kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test. Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Dela