LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Doktorand i statsvetenskap med inriktning mot Europapolitik

Antal platser:
Yrkesbenämning: Doktorand
Publicerad: 2019-06-13
Sista ansökningsdag: 2019-09-14
Stad: Stockholm 
vid Statsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-09-15. Institutionen utlyser nu en plats vid forskarutbildningen med inriktning mot Europapolitik. Doktorandplatsen är heltidsfinansierad under fyra år och placerad vid Statsvetenskapliga institutionen. Utbildningen planeras starta den 1 november 2019. Projektbeskrivning  Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för forskningsprojektet National independence and European integration: Scotland’s and Catalonia’s democratic challenges to the political order in the European Union. Utformningen av avhandlingsämne sker självständigt men förväntas relatera till forskningsprojektets övergripande frågeställning som behandlar regional secession och europeisk integration ur ett jämförande perspektiv med särskilt fokus på den Europeiska unionen. Forskningsprojektet bedrivs i samarbete med Utrikespolitiska institutet. För mer information om projektet, se: www.ui.se/english/research/europe/national-independence-and-european-integration/. Behörighetskrav För behörighetskrav, se hela annonsen på www.su.se/jobb under Doktorandplatser. Urval För urval, se hela annonsen på www.su.se/jobb under Doktorandplatser. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning. Anställningsvillkor Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Ytterligare information lämnas av Christian Antoni Möllerop (studievägledare), tfn 08-16 30 94, forskarutbildning@statsvet.su.se, och Niklas Bremberg (projektledare), niklas.bremberg@su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se. Ansökan Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Lön enligt Stockholms universitets doktorandstege.
Postadess
  • Region Stockholm
  • 10691 Universitetsvägen 10 F
Besök hemsida