Vikarierande universitetslektor i etnologi

Antal platser:
Publicerad: 2020-02-14
Sista ansökningsdag: 2020-03-05
Stad: Umeå
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och haromkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/institutionen-for-kultur-och-medievetenskaper/ Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som vikarierande universitetslektor i etnologi. Anställningen är på heltid, med start 2020-08-01 eller enligt överenskommelse och sträcker sig till 2021-01-31. Beskrivning av arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår campusbaserad undervisning och nätundervisning, utbildningsplanering och utbildningsadministration samt egen kompetensutvecklingstid 30 %. Undervisningen är inom Lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna, Programmet för civiltarbete, Kulturanalysprogrammet, Branschutbildningen för museer och kulturarv och fristående kurser i etnologi samt inom ämnesövergripande kurser på avancerad nivå. Kurs- och utbildningsplanering för undervisning inom lärarutbildningarnas utbildningsvetenskapligakärna är initialt prioriterade. Behörighetsgrunder för anställningen Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen i etnologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk utgör ett krav för anställningen. Bedömningsgrunder för urvalet Som bedömningsgrunder räknas graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området etnologi, erfarenhet av kurs- och programutvecklingsarbete, administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifternas utformning. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier förbedömningen är: • bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning • orginalitet i forskningen • produktivitet • bidrag till det internationella vetenskapssamhället • uppdrag inom vetenskapssamhället • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel • samverkan med omgivande samhälle Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är: • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär • erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärorollen Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan. Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga samt den kompetens och lämplighet i övrigt som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna. Se Umeå universitets anställningsordning för lärare: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf Avvägning mellan bedömningsgrunderna Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder. Vid en bedömning av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom etnologi samt förmåga att ta självständiga forskningsinitiativ i form av medelsansökningar, symposier, antologiprojekt etc. Vidare ska stor vikt fästas vid visad insikt i etnologisk teori- och metoddiskussion. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid bredd i ämneskompetens, bredd och engagemang i pedagogisk verksamhet. Stor vikt ska fästas vid erfarenhet av nätbaserad undervisning och vikt ska fästas vid erfarenhet av kurs- och programutveckling. Vid bedömning av övriga bedömningsgrunder ska vikt fästas vid erfarenhet av samarbete i lärarlag. Övrigt Tillträde för anställning är 2020-08-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvarovid institutionen är ett krav. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Karin Ljuslinder, 090-786 79 48 eller 070-690 40 44, karin.ljuslinder@umu.se. Ansökan Ansökan ska göras senast 2020-03-05 via e-rekryteringssystemet Varbi. Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns på: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf Välkommen med din ansökan! Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 3 - 6 månader
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön