Specialist Bergteknik Norrbotniabanan

Antal platser:
Yrkesbenämning: Bergsingenjör
Publicerad: 2020-01-14
Sista ansökningsdag: 2020-02-05
Stad: Luleå

Som Teknisk specialist Bergteknik Norrbotniabanan Stora projekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Specialist Bergteknik Norrbotniabanan

Inom Stora Projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt, projekt såsom Norrbotniabanan, Förbifart Stockholm och Ostlänken. Du kommer ingå i en regional och nationell sektionsgrupp som stöttar varandra i projekten och utbyter erfarenheter. Vi arbetar med att initiera och driva utveckling, uppdatera Trafikverkets regelverk, samt bevaka Trafikverkets intressen i samband med övrig stadsplanering.

Du blir ett stöd till våra största investeringsprojekt, och medverkar vid utredningar, granskningar och ledning av projekterande konsulter och entreprenörer i projekteringsfasen, och i framtagandet av förfrågningsunderlag för entreprenader samt bidrar med stöd, rådgivning och kvalitetssäkring till byggledningen under byggtiden. Du tillser att Trafikverkets regelverk följs. Du arbetar med tekniska utredningar, FOI-projekt samt företräder Trafikverket i branschorganisationer.

I rollen som specialist har du ett nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikområden, samt samverkar med projektörer, entreprenörer och konsulter. Arbetet genomsyras av ett kreativt samarbete mellan de olika teknikområdena och där vi i projektens olika skeden jobbar tillsammans för att få fram de bästa lösningarna avseende såväl tekniska aspekter som miljö och livscykelkostnad. Det gör att du blir en viktig bärare av kunskaper och erfarenheter.

Norrbotniabanan
Ett av projekten inom verksamhetsområdet är Norrbotniabanan. Norrbotniabanan är en planerad kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Norrbotniabanan ska förstärka godstrafiken i landet och möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer.

Vi arbetar just oss nu i alla skeden, planering, projektering och byggnation. På sträckan planeras en lång bergtunnel samt flertalet bergskärningar.

Placeringsort: Umeå eller Luleå.

Vi söker dig som

 • har aktuell relevant erfarenhet inom teknikområdet bergteknik både i projekterings- och byggskedet.
 • har civilingenjörsexamen inom väg och vatten med inriktning mot bergteknik eller bergmekanik, alternativt annan ingenjörsutbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
 • har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
 • har god kunskap om gällande regelverk inom området.
 • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

 • har arbetat med täktverksamhet.
 • har dokumenterad kunskap om bergmateriallära.
 • har erfarenhet som konstruktör av bergkonstruktioner.
 • har erfarenhet av att arbeta med kontroll av konstruktionsredovisning av tunnlar.

Som person är du drivande, strukturerad och flexibel samt har förmåga att se helheten utifrån flera teknikområden. I arbetet har du många externa och interna kontakter varför förmågan att ha en konstruktiv dialog med olika parter och bygga förtroendefulla relationer är viktig.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
 • Heltid
 • Tillsvidare
 • Vanlig anställning
Lön
 • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida