Studiebidrag – Det här bör du känna till

Lästid: 3 min

Malin Steigert
Malin Steigert
Malin Steigert Malin Steigert
Malin jobbar som Customer Success Manager och är utbildad civilekonom med inriktning Service Management. I rollen ingår arbete med kundrelationer, försäljning, projektledning och produktutveckling.
Uppdaterad 14 Mar 2024

För dig som pluggar på gymnasiet finns det flera olika bidrag att få, såsom CSN-studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg, men studiebidrag är det vanligaste och det är framförallt detta som vi kommer att fokusera på här.

6 vanliga frågor om CSN-studiebidrag

Vad är studiebidrag, hur mycket får man och kan man få studiebidrag om man skolkar? Här svarar vi på de vanligaste frågorna om studiebidrag från CSN.

Vad är studiebidrag?

Studiebidrag är ett bidrag du får när du pluggar på gymnasiet från det att du har fyllt 16 år och fram till och med första halvåret när du fyller 20 år. Efter det kan du istället ansöka om studiemedel (CSN-lån och bidrag).

Hur mycket får man i studiebidrag?

Studiebidraget är på 1 250 kr i månaden och utbetalning sker oftast från september till juni. Dock är utbetalningen i juni en extra utbetalning, så om din studietid är kortare än nio månader under ett läsår eller om du skulle ha hög frånvaro, är det inte säkert att du får den extra utbetalningen i juni.

När får man studiebidrag?

Utbetalning av studiebidrag sker oftast på månadens sista vardag. Så i september 2020 får du bidraget den 30 september och i oktober får du det den 30 oktober och så vidare.

Utbetalningsdatum läsåret 2023/24

 • 29 september 2023
 • 31 oktober 2023
 • 30 november 2023
 • 29 december 2023
 • 31 januari 2024
 • 29 februari 2024
 • 29 mars 2024
 • 30 april 2024
 • 31 maj 2024
 • 28 juni 2024

Besök CSN.se för mer information om studiebidrag.

Måste man ansöka om studiebidrag?

Är du svensk medborgare och ska plugga i Sverige behöver du inte ansöka om studiebidrag, eftersom skolan lämnar alla uppgifter till CSN.

Däremot måste du ansöka om studiebidraget varje läsår om du är utländsk medborgare.

Vad krävs för att få bidraget?

För att ha rätt till studiebidrag måste du uppfylla vissa krav:

 • Din utbildning måste ge rätt till studiehjälp.
 • Din utbildning måste vara på heltid.
 • Du måste vara mellan 16–20 år (du kan få studiebidraget fram till det första halvåret när du fyller 20).
 • Du får inte ha vissa andra ersättningar samtidigt (aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning).
 • Du får inte ha återkrav som inte betalats tillbaka. Läs mer om återkrav på CSN.se.

Påverkas bidraget av hög frånvaro?

Ja. Om du har mycket frånvaro från skolan utan giltig anledning klassas det som skolk och om du har hög frånvaro räknas inte dina studier längre som heltidsstudier, och du kan därför gå miste om ditt bidrag. Dessutom kan du bli återbetalningsskyldig om du mottagit ett bidrag som du inte har rätt till, då kan du få betala ett så kallat återkrav.

När har man rätt till fler bidrag?

Under tiden du pluggar kan du ha rätt till fler bidrag utöver studiebidraget, detta kan till exempel vara aktuellt om:

 • Du pluggar i en annan stad och behöver boende i studieorten.
 • Du och din familj har en låg inkomst.
 • Du pluggar på riksgymnasiet för döva och hörselskadade eller rörelsehindrade.
 • Du pluggar en lärlingsutbildning på gymnasiet eller ett introduktionsprogram på en lärlingsliknande utbildning.

Dessa bidrag kan du ansöka om:

 • Inackorderingstillägg – om du har långt till skolan eller behöver boende i studieorten.
 • Extra tillägg – om din och din familjs inkomst är lägre än 125 000 kr (före skatt) på ett läsår.
 • Rg-bidrag – om du ska plugga på riksgymnasiet för döva och hörselskadade eller rörelsehindrade, och behöver bo på studieorten.
 • Lärlingsersättning – om du ska plugga en lärlingsutbildning på gymnasiet eller ett introduktionsprogram på en lärlingsliknande utbildning.