Om tjänsten

Besök hemsida svk.se
Omfattning Heltid
Publicerad 2024-07-08

Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Till avdelningen beslutstöd inom division System söker vi nu produktägare som varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.  På division System arbetar vi på en övergripande nivå med att designa elmarknaden, utveckla och driva elsystemet. Vi är med och finner svaren på klimatomställningen och skapar välstånd för hela samhället. Vi är en nyckelspelare för att det svenska samhället ska kunna utvecklas och skapar förutsättning för att det ska fungera. Vi löser såväl dagens som morgondagens utmaningar. Vi ser till att Sverige har en lysande framtid.    Om tjänsten Avdelning Beslutsstöd är länken mellan Svenska kraftnäts systemdivision och division IT. Avdelningen består idag av 6 enheter där vi nu söker en senior produktägare till enheten Balanseringsstöd. Balanseringsstöd ansvarar för att kontrollrummets processer ges det IT stöd som situationen kräver för att hålla kraftsystemet i balans. Det innebär utveckling av applikationer för ökad automation och proaktivitet för kontrollrummet. Vi är idag en enhet bestående av 20 personer med roller som produktägare testledare och verksamhetsarkitekter. Produktområdena har ett brett spektrum av tjänster, t.ex. handelsplattformar, obalansprognostisering, hantering av realtidsdata, kapacitetshantering, samt informations- och datastyrning. Vi genomför nu en stor förändring som är nödvändiga för att kunna hantera en större andel icke-planerbar produktion i kraftsystemet samt förändrade förbrukningsmönster. Driftsäkerhet i relation till ekonomisk effektivitet är något som gör uppdraget varierat, intressant och komplext. Ett fokusområde idag är utvecklingen av en ny Nordisk Balanseringsmodell (NBM). Idén bakom den nya balanseringsmodellen är att genom ökad automation och proaktivitet kunna hantera en större andel förnybar energi i kraftsystemet i det korta perspektivet. NBM syftar även till att möjliggöra en mer harmoniserad och effektivare handel av reserver med Europa samt leva upp till de krav som EU och tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen ställer på oss. Vi söker nu en produktägare för produkten som stöttar processerna där kontrollrummet skapar detaljerade körplaner för Svenska Kraftnäts HVDC förbindelser. Just nu genomgår samtliga produkter kopplade till balansering en förändringsresa för att efterleva nya krav på handel av reserver som harmoniserar Europa. I rollen som Produktägare kommer du att bygga en bred kunskap om såväl kraftsystemet, el- och balansmarknader samt inom IT-lösningar. Du kommer att samarbeta med experter både internt på Svenska kraftnät och hos andra TSO:er. Du kommer att vara den viktiga länken mellan Svenska kraftnät kärnverksamhet och IT utveckling. Du kommer även att representera Svenska kraftnät i nordiska och europeiska samarbeten där du får möjlighet att aktivt påverka förändringar på kort- och lång sikt. Vidare innebär rollen att • kontinuerligt definiera produkten, följa upp att produkten möter verksamhetens behov samt att produkten utvecklas i takt med verksamhetens förändrade behov på både kort och lång sikt • ha nära kontakt med användare av produkten för att förstå deras behov och hur de ska prioriteras • tillse att Svk’s behov prioriteras och utvecklas hos leverantören Om dig Då tjänsten innebär många kontaktytor både internt och externt söker vi dig som arbetar bra med andra människor, lyssnar och kommunicerar. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturerar själv ditt arbetssätt samt driver dina processer framåt. Som person är du lugn och analytisk där du behåller ett realistiskt perspektiv och kan prioritera vid stressande situationer. Då rollen bland annat innebär omvärldsbevakning söker vi dig som har förmågan att se helheter utifrån verksamhetens bästa. Du arbetar även bra med komplexa frågor och kan analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vidare har du minst kandidatexamen från universitet eller högskola inom relevant område som t.ex. elkraft, energisystem, IT alternativt motsvarande utbildning/erfarenhet förvärvad på annat sätt som myndigheten anser relevant. Du har: • kandidatexamen och minst 5 års aktuell arbetslivserfarenhet inom relevant område eller magisterexamen och minst 3 års aktuell arbetslivserfarenhet inom relevant område. • minst 3 års erfarenhet av behovsanalys och kravställning för IT utveckling • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. • teoretiskt eller praktiskt förvärvad kunskap om kraftsystem, balansering eller elmarknad. Det är meriterande om du har: • arbetslivserfarenhet av kontrollrumsnära verksamhet eller system • erfarenhet av projektledning, testledning, processarbete eller förändringsledning • erfarenhet av arbete inom stora agila organisationer  För att läsa hela annonsen gå till svk.se/ledigajobb Övrig information Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning. För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om säkerhetsprövning Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss: Lär känna oss på Svenska kraftnät

Mer info

Omfattning Heltid
Varaktighet Tillsvidare
Antal platser 1
Lön Fast månads- vecko- eller timlön

Sök jobbet

Ansök via arbetsgivarens hemsida

Skicka ansökan

Dela annons