Förvaltningschef tillika skolchef, Marks kommun

Antal platser:
Yrkesbenämning: Skolchef
Publicerad: 2023-03-16
Sista ansökningsdag: 2023-04-03
Stad: Mark

Arbetsbeskrivning

Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop – för det gör vi också.  
 
Genom att jobba hos oss på Barn- och utbildningsförvaltningen är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Hos oss får du möjlighet att växa – både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och hundratals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.  
 
Bästa barnkommun och Bästa företagarkommun är våra kommungemensamma mål. Tillsammans arbetar kommunorganisationen och näringslivet för att göra Mark till en bra kommun att växa upp i. Vi ska minska ojämlikhet, öka tillgänglighet samt skapa förutsättningar för barn och unga att ha det gott i Mark. En bra skola är också avgörande för näringslivets utveckling och livskraft. 
 
Vi söker nu dig som tillsammans med oss vill arbeta för att ge framtidens världsmedborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. 

Ansvarsområden

I rollen som förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen är du en länk mellan politik, koncernledning och förvaltning. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet för all skolverksamhet inklusive elevhälsa.  barn och ungdomar 1 - 20 år vad avser förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt för elevhälsa. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för kommunens vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, kommunens aktivitetsansvar, arbetsmarknadspolitiska insatser samt mottagning- och insatser för nyanlända. Vidare har nämnden tillsynsansvar för fristående enheter inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
 
Som skolchef är dina huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter att utifrån de politiskt uppsatta målen och gällande lagstiftning, genom medarbetarna prioritera, leda, följa upp och utveckla barn- och utbildningsförvaltningen. Det innebär att du arbetar visionärt, strategiskt och systematiskt för att säkerställa hög kvalitet i hela förvaltningens verksamhet. Samtidigt säkerställer du att det råder balans i förvaltningens ekonomi och att inom givna ramar skapa största möjliga nytta. I ansvarsområdet ingår ansvar för personal, ekonomi, administration, information och kommunikation internt och externt i utbildningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor och frågor som rör samarbete med näringslivet, samt beredning av ärenden till politiken. Du omvärldsbevakar ditt ansvarsområde och anpassar förvaltningen till både utmaningar som den ställs inför och förändringar i omvärlden.  

Kvalifikationer

Vi söker dig som har: 
 • Relevant universitets- eller högskoleutbildning inom verksamhetsområdet
 • Mångårig chefserfarenhet från politiskt styrd organisation med fördel inom verksamhetsområdet  
 • Erfarenhet av förändringsledning och erfarenhet av att strategiskt planera och organisera verksamhet 
 • Erfarenhet av samverkan och förhandling med fackliga organisationer
 • Erfarenhet av tillitsbaserad ledning och styrning  
 • Erfarenhet av att strategiskt planera och organisera verksamhet, för att nå korta- och långsiktiga mål för verksamheten såväl som för kommunen
 • Erfarenhet av samverkan med interna och externa aktörer 
 • Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete 
 • Erfarenhet av arbetsmiljöarbete 
Du innehar mycket goda kunskaper och insikter i skolverksamhetens komplexa uppdrag och har god kompetens från hela utbildningsområdet från förskola till vuxenutbildning, samt arbetsmarknadsfrågor. Vi söker dig som tillsammans med dina medarbetare kan leda och utveckla verksamheten utifrån de behov som finns. Du kan hantera en god balans mellan operativt och strategiskt arbete och har god förmåga att växla perspektiv. Vi tror att du är genuint intresserad av människor, har en mycket god samarbetsförmåga, är engagerad och uppmuntrande. 

Du har en mycket god kommunikativ förmåga, och är trygg i din roll som ledare. Du ser vikten av ett nära, situationsanpassat ledarskap som präglas av tillit, inkludering, öppenhet och transparens. Som person skapar du och bibehåller goda relationer som ger de bästa förutsättningarna för att verksamheten ska fungera och utvecklas. Du ser vikten av god samverkan med de fackliga organisationerna och är van vid fackliga processer.   

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

I denna rekrytering samarbetar Marks kommun med Randstad. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen vänligen återkom till rekryteringskonsult Jenny Gillard på e-post [email protected] . Sista ansökningsdag är den 3 april,  och vi ser fram emot din ansökan!

Tjänsten innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras vid anställning. 
 
Första intervju: 17 april (förmiddag)
Slutintervju: 27 april (kvällstid)
Säkerhetssamtal: 28 april (förmiddag)

Om företaget

Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle. Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten. 
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom ex. attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling samt möjlighet till distansarbete och i förekommande fall flexibel arbetstid. Vi har också bra kommunikationer mellan ex Göteborg, Borås, Varberg och det är lätt att parkera om du kör bil. 

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
 • Heltid
 • Tillsvidare
 • Vanlig anställning
Lön
 • Fast lön
Dela