LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Verksamhetsarkitekt Stora Projekt

Antal platser:
Yrkesbenämning: Verksamhetsanalytiker
Publicerad: 2019-11-08
Sista ansökningsdag: 2019-11-27
Stad: Göteborg 

Vill du vara med och forma framtidens transportsystem? Vill du vara en del i att skapa ett tillgängligt Sverige till nytta för medborgare och näringsliv?

Digitaliseringen ställer allt större krav och skapar möjligheter för Trafikverket. Vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation som går i takt med utvecklingen. Som ett led i detta stärker Trafikverket och Stora Projekt ledningsförmågan inom digitaliseringsområdet. Ett verksamhetsnära stöd etableras för att resursförstärka med strategiska kompetenser i syfte att stödja nyttjandet av it och digitaliseringen i utvecklingen av Transportsystemet, tjänster för medborgare och näringsliv och Trafikverkets verksamhet.

Vi söker nu en verksamhetsarkitekt som vill arbeta med verksamhetens processer, information och system i samverkan. Din huvuduppgift är att stödja och säkerställa att leveranserna i den värdekedja som verksamheten är en del av skapar det värde som tillfredsställer behovet internt i Trafikverket och/eller för medborgare och näringsliv på ett strukturerat, säkert och effektivt sätt.

Som verksamhetsarkitekt stödjer du beslutsfattare och ansvarsroller i process och linjeorganisation med beslutsunderlag, inför och under verksamhetsutveckling, men också kontinuerligt i den löpande verksamheten. Du beskriver och analyserar verksamhetsprocesser, hur dessa kan förbättras, hur information kan hanteras och om det finns systemstöd som stöttar verksamheten på rätt sätt.

Verksamhetsarkitekt Stora Projekt

Som verksamhetsarkitekt ska du bl a:

 • Stödja verksamheten med behovs- och kravanalys i syfte att säkra att utvecklingsinitiativ är korrekt kravställda samt beredda inför beslut.
 • Bidra till att verksamhetens utvecklingsinitiativ är samordnade, hanterbara, har rätt målbild och avgränsning samt har ändamålsenliga och effektiva leveranser.
 • Hålla ihop samt kontinuerligt utvärdera Stora projekts systemportfölj
 • Stödja förvaltningen i att säkerställa att verksamhetens behov av arbetssätt, it-lösningar och annat stöd, är ändamålsenliga och effektiva.
 • Stödja dokumentation och analys av processernas informationsbehov och kartlägga informationsflöden mellan processerna.
 • Medverka i att ta fram målarkitektur- och nulägesbeskrivningar på en detaljerad nivå och även på en högre abstraktionsnivå samt säkerställa att dessa efterföljs i den egna verksamheten.

Som verksamhetsarkitekt i Stora Projekt har du en mycket självständig roll och tillsammans med Digital Strateg utgör du en del av det verksamhetsnära stödet som skall stödja den digitala omställningen på Trafikverket. Du kommer att arbeta i nära samarbete med andra kollegor inom verksamhetsområdet och i Trafikverket

Vi söker dig som

 • har en högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom systemvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har några års erfarenhet av arbetsuppgifter som vi bedömer som relevanta för tjänsten, såsom process-, informations- och begreppsmodellering samt kravhantering av it- lösningar
 • har erfarenhet av förändringsledning
 • har erfarenhet från arbete i medelstora och stora organisationer i offentlig sektor och/eller näringslivet
 • kan uttrycka dig i tal och skrift på svenska såväl som engelska

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet av bygg- och anläggningsbranschen

Du drivs av ett intresse för hur vi tillsammans inom transportsektorn kan få digital teknik att bidra till ett modernt transportsystem och hur tekniken kan bidra till ett modernt och effektivt Trafikverk. Som verksamhetsarkitekt driver du förändringsaktiviteter och arbetar framåtriktat tillsammans med andra i organisationen. Därför ställer vi höga krav på god samarbets- och kommunikationsförmåga, förmåga att arbeta självständighet samt ha ett strukturerat arbetssätt.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
 • Heltid
 • Tillsvidare
 • Vanlig anställning
Lön
 • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida