Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi