Watma Education AB

7 lediga jobb

Watma Education driver gymnasieskolor under namnet Fria Läroverken. Skolorna erbjuder gymnasieelever en möjlighet att kombinera ambitiösa studier med träning. Vi utmanar alla elever och tror stenhårt på att rörelse och träning leder till bättre studieresultat.

Inom gruppen finns även grundskolan Nordic International School. Skolorna har en internationell profil. Nordic International School särskiljer sig genom att ha höga krav på ordning och reda, utbilda tvåspråkigt på svenska och engelska samt med ett tydligt fokus på elevernas kunskapsutveckling. Skolorna tillämpar även skoluniform för elever och klädkod för personal.

Vi driver också grundskolan Kronoberg Skola i Växjö samt resursskolan KF-utbildning i Norrköping.

Vi driver även vuxenutbildning i Mälardalen samt en gymnasieskola i Eskilstuna under namnet Kunskapscompaniet. Vi är idag ungefär 4000 elever och cirka 450 medarbetare.


Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra institutioner

   50-99

Här finns vi