HUMANA People to People, Sverige är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som stödjer bärkraftiga, långsiktiga biståndsprojekt i Afrika och Indien. HUMANA Sverige ingår i ett internationellt biståndsnätverk, Humana People to People. Läs mer om projekten på www.humana.org och om HUMANA Sverige på www.humanasverige.se Vår viktigaste intäktskälla för projekten är försäljning av insamlade begagnade kläder.

www.humanasverige.se

Specialiserad butikshandel med övriga begagnade varor

   20-49

Här finns vi