Vad ska ett CV innehålla?

Ett välskrivet CV ökar chanserna att bli kallad till intervju. Få tips innan du börjar skriva och veta vad som ska inkluderas. Få koll på innehållet.

Här får du koll på innehållet!

Att skriva CV är inte alltid helt enkelt, men förhoppningsvis blir det lite lättare efter att du har läst vår artikel.

Innan du börjar skriva bör du komma ihåg att:

CV – vad ska finnas med?

1. Sammanfattning och målsättning

Du bör ha en underrubrik som heter något i stil med ”Sammanfattning och målsättning”, där du kort sammanfattar ditt yrkesliv och din målsättning.

Annars kan det vara svårt för arbetsgivaren att förstå varför du söker jobbet – inte minst om du söker en tjänst långt ifrån ditt kunskapsområde.

2. Arbetslivserfarenhet

Det är viktigt att lyfta fram sin arbetslivserfarenhet, för att visa arbetsgivaren vad du har gjort tidigare i din karriär.

 • Vad har du lärt dig från din tidigare anställning?
 • Vilka utmaningar stötte du på?

Hur många anställningar ska man ta med?

Det finns inget givet svar på hur många anställningar du bör ha med, men det finns som så ofta annars bra tips:

 • Ta bara med de mest relevanta jobben du haft under din karriär, och inte antalet. Ofta räcker det med de tre senaste anställningarna.
 • Tänk på att en person som inte känner dig ska under cirka 15–30 sekunder kunna se över ditt CV och hitta relevanta ord och meningar, som personen känner är passande för den tilltänkta tjänsten.

Har du ingen tidigare arbetserfarenhet?

Då finns det andra saker du kan fokusera på att lyfta fram, som exempelvis:

 • Genomförda utbildningar eller eventuell praktik inom relevanta områden.
 • Egenskaper eller saker du gjort som visar att du är effektiv, ambitiös, bra på att samarbeta etc.

3. Utbildning

Lyft fram dina genomförda (eller pågående) utbildningar som kan vara relevanta för jobbet du söker, och som arbetsgivaren kan ha nytta av att känna till.

 • Skriv vilken skola du gjort utbildningen på.
 • Vilka kurser du har läst.
 • En kort beskrivning av vad utbildningen innebar (och hur du kan ha nytta av den på jobbet du söker).

Vilka utbildningar bör man ha med?

Det beror lite på hur lång utbildning du har och hur mycket du har studerat.

 • Har du nyss gått ur gymnasiet? Då kan du skriva med din utbildning i grundskolan.
 • Har du en lång universitetsbakgrund? Då kan du skippa grundskolan.

4. Övriga kunskaper och meriter

Det kan vara bra att uppge övriga kunskaper och meriter, det kan ge arbetsgivaren en bra bild av vem du är. Du kan exempelvis nämna:

 • Datorkunskap (exempelvis kunskap i Word eller Excel).
 • Språkkompetens.
 • Körkort.
 • Erfarenhet av ideellt arbete.

5. Referenser

Det är en stor fördel att ha med referenspersoner i CV:t, som rekryteraren kan kontakta för att få en klarare bild över vem du är (och kanske vem du var på ditt tidigare jobb).

 • Välj dina referenser noggrant – det ska vara en person som verkligen känner dig och som kan svara på frågor om hur du är som person.
 • Välj gärna en gammal kollega eller chef.
 • Kom ihåg att alltid fråga personen du tänkt uppge som referens om det går bra. Du bör även berätta vad det är för jobb du söker, så personen ifråga kan förbereda sig inför ett eventuellt samtal.

Hur du bör uppge referenser i ditt CV

Uppge aldrig referenspersonens namn eller telefonnummer i ditt CV. Istället bör du visa för arbetsgivaren att du har referenspersoner genom att exempelvis skriva:

 • Referenser lämnas på begäran.
Ladda ner en färdig CV-mall