Om tjänsten

Besök hemsida
Omfattning Heltid
Publicerad 2024-07-10

Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin. Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser. Arbetsbeskrivning På Naturavdelningen är vi ca 115 medarbetare fördelade på flera olika orter i länet. Tillsammans arbetar vi för biologisk mångfald, främjande av friluftsliv, säkerställande av naturområden och god hushållning med naturresurser. Du kommer att tillhöra enheten för naturärenden som består av cirka 25 stycken medarbetare, stationerade på tre orter. Enheten för naturärenden hanterar frågor som rör tillstånd, dispenser och tillsyn inom strandskydd och andra skyddade områden. Det handlar om såväl förebyggande rådgivning till kommuner, organisationer och allmänhet via tex webb, telefon och massmedia som handläggning av egna ärenden och deltagande i andra avdelningars ärenden. Enheten deltar också i länsstyrelsens tvärsektoriella arbete. Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga naturvårdsärenden. Din tjänst kommer i första hand att ha fokus på handläggning av dispenser, tillstånd och tillsyn inom områden med naturskydd enligt Miljöbalken, till exempel strandskydd, naturreservat och biotopskydd, samråd med flera, men andra arbetsuppgifter kan tillkomma utifrån verksamhetens behov. Handläggning innebär att gå igenom handlingar, kontrollera naturvärden i digitalt kartprogram, genomföra fältbesök, bolla ärenden på möten och skriva beslut. Vi arbetar i ett digitalt ärendehanteringssystem där vi själv sköter delar av diarieföringen. Du kan även komma att delta i syner och förhandlingar i domstol. Du kommer också att delta i att utveckla verksamheten och arbeta med vägledning (framförallt via telefon och e-post) inom enhetens ansvarsområde. Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid. Placeringsort: Göteborg, Mariestad eller Vänersborg. Vi ser gärna sökande till Vänersborg. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden. Resor ingår i tjänsten. Kvalifikationer Du har: - Naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning mot naturvård, ekologi eller motsvarande (minst 3 år). - Erfarenheter av att handlägga dispenser, tillstånd och tillsynsärenden inom områden med naturskydd enligt Miljöbalken. - God ekologisk kompetens och förmåga att göra väl avvägda naturvärdesbedömningar. - Goda datakunskaper och förmåga att hantera digitala stödsystem. - B-körkort. Vi ser gärna att du har: - Erfarenhet av handläggning av ärenden. - Erfarenhet av naturvetenskapligt arbete. - Erfarenhet från offentlig verksamhet. - Aktuell kunskap i miljörätt. Personliga egenskaper I din roll som vikarierande naturvårdshandläggare behöver du ha god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift samt ha ett resultatinriktat arbetssätt. Du ska ha förmåga att arbeta både individuellt och i grupp samt viljan att dela med dig av dina kunskaper. Du behöver vara trygg i dig själv för att kunna föra fram naturvårdsbedömningar såväl internt som externt. Samtidigt behöver du tillsammans med handläggare från andra expertområden kunna bidra till goda helhetslösningar. Som person vill vi att du är serviceinriktad både genom att vara behjälplig för såväl kollegor som gentemot externa aktörer. Vi vill att du ska vara utvecklingsorienterad och att du har intresse och viljan att genomföra olika arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområde. Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och genomför dina uppdrag. Som person ligger ditt fokus på möjligheter snarare än hinder. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald. Övrigt Anställningen är ett vikariat till och med 2024-12-31. Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag. Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post [email protected]

Mer info

Omfattning Heltid
Varaktighet 6 Månader eller längre
Antal platser 1
Lön Fast månads- vecko- eller timlön

Sök jobbet

Ansök via arbetsgivarens hemsida

Skicka ansökan

Dela annons