Om tjänsten

Besök hemsida
Omfattning Heltid
Publicerad 2024-07-10

Gör skillnad. Varje dag. Under hösten startar Bup i Skåne tillsammans med Malmö Stad en pilot i Malmö avseende FACT-ung (Flexible Assertive Community Treatment). Teamet kommer utgå från Velandergården och bemannas av personal från Region Skåne (läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, familjebehandlare, skötare och enhetschef) samt personal från socialtjänsten (ASF och FSF) där du med din kompetens kompletterar teamen. Målgruppen är barn och unga i åldern 10–18 år samt deras familjer, där det finns en komplex problematik som kräver omfattande vård och stöd från både hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Det omfattar unga med måttlig eller svår funktionssvikt inom områden såsom psykisk ohälsa, skola, nätverk, arbete, familj, eller som uppvisar riskfyllt beteende av olika slag. I många fall innefattar de tillstånd vi möter neuropsykiatriska diagnoser, förstämningssyndrom, posttraumatiserande svårigheter och autismspektrumstörning. Inte sällan handlar det om en sammansatt problematik med samsjuklighet och stor skolfrånvaro. Syftet är att skapa en heltäckande struktur för ett behandlingsteam runt patienten där alla relevanta professioner och resurser, som bedöms nödvändiga för patientens aktuella behov, står i fokus och innefattas. Vi vill erbjuda flexibel vård på patientens egna villkor i nära samarbete mellan sjukvård och kommun. Målet med FACT-ung är att garantera vårdens kontinuitet, förebygga inläggning inom heldygnsvård och att bryta ungdomens utanförskap i samhället genom att stimulera dem till ett aktivt deltagande. Teamet ska flexibelt kunna möta behov av olika intensitet i stöd och insatser. Fördelarna för ungdomen är att kunna få adekvat behandling och behovsinriktade åtgärder från ”samma organisation” oberoende av förändringar i sitt mående eller tillstånd. ARBETSUPPGIFTER Vi behöver stärka upp vårt team med en duktig och trevlig psykologkollega. Är du intresserad av ett stimulerande och meningsfyllt arbete med ungdomar så är detta rätt tjänst för dig! Inom ramen för kompetensområdet genomför vi bedömningar och observationer och har det övergripande helhetsansvaret för våra patienter. Utöver detta innefattar uppdraget kartläggning, behandling och utredning av ungdomar med komplexa barnpsykiatriska svårigheter, som ofta går hand i hand med samsjuklighet och sociala svårigheter. Komplexiteten i svårigheterna hos våra ungdomar och dess familjer kräver en skicklighet i att bedöma och utesluta olika symtom och diagnoser, vilket gör att det bör finnas intresse, erfarenhet och kunskap för differentialdiagnostisering. Vi arbetar nära ungdomen och dess sociala nätverk, vårdgrannar och övriga samarbetspartners för att uppnå klarhet i vad som behövs framåt för att höja ungdomens mående och funktionsnivå. Arbetsuppgifterna innebär praktiska moment, systemiska såväl som teoretiska. Du som teammedlem bidrar, utöver din specialistkompetens, även till teamets kollektiva hållande av de ungdomar som är i behov av intensifierade insatser. Som psykolog har du stora möjlighet att utveckla psykologrollen tillsammans med dina kollegor samt vara med att implementera SVP och evidensbaserade metoder för stegvis vård. Möjligheten för fortbildning och utbildning är stor då vi har regelbundna föreläsningar inom det barnpsykiatriska kunskapsområdet. Tillsammans med arbetsgruppen får du möjlighet till handledning en gång i månaden samt eventuell diagnosspecifik handledning. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Meriterande för tjänsten är om du har erfarenhet av psykiatrisk behandling och utredning. Har du utbildning och erfarenhet i KBT och neuropsykiatriska utredningar, exempelvis ADOS och ADI, ses det som en god merit för tjänsten. Därtill ska det finnas intresse, erfarenhet och kunskap för differentialdiagnostisering. För att lyckas i din roll är du både strukturerad och flexibel samtidigt som du kan sätta egna ramar utifrån de rutiner och beslut som fattas. Du är ansvarsfull och trivs väl med att arbeta både individuellt och i team, på ungdomens hemarena såväl som på mottagning. Vidare har du förmågan att ha ett helhetsperspektiv kring våra patienter med ett öppet sinne. För att kunna erbjuda god vård till våra patienter och deras familjer samt upprätthålla god kontakt med övriga aktörer förutsätter vi att du har en god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation, både internt och externt. Vi är måna om att hitta rätt person för uppdraget och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret. I denna rekrytering tillämpar vi ett löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! ÖVRIGT Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning. Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne. På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Mer info

Omfattning Heltid
Varaktighet Tillsvidare
Antal platser 1
Lön Fast månads- vecko- eller timlön

Sök jobbet

Ansök via arbetsgivarens hemsida

Skicka ansökan

Dela annons