Om tjänsten

Besök hemsida centio.se
Omfattning Heltid
Publicerad 2024-05-15

Vi söker enKontrollansvarig-husbyggnation till en myndighet i Västerås.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsultenska medverka i de olika skedena vid genomförande av nyproduktions-, underhålls- och ombyggnadsprojekt inom Beställarens ansvarsområde. Vid uppdrag som är meromfattande eller uppdrag som omfattar behov av specialkompetens förbehåller sig Beställarenrätten att göra projektspecifika upphandlingar.

• Byggherren har ansvar enligt PBL att kontrollplan tas fram. Den kontrollansvariges uppgift är att uppfylla beställarens behov enligt PBL nivå K (2010:900) kap 10 §§ 6-8. • Kontrollansvarig ska ha övergripande kontroll över alla delar inom ett byggprojekt och att allt arbete utföres på ett korrekt vis. • Kontrollansvarig ansvarar för att kontrollera att byggprojektet fullföljs i enlighet med gällande lagstiftning, genom framtagande av kontrollplan samt uppföljning av den. Under projektets gång gör den kontrollansvarige syn på bygget för att se till att kontrollplanen följs, och meddelar byggherren när den inte gör det. • Om anbudsgivaren behöver byta ut kontrollansvarig under sitt uppdrag bekostar anbudsgivaren avgiften för byte av kontrollansvarig.

Krav (OBS, obligatoriska)

Kontrollansvarig enligt PBL

Flytande svenska i tal och skrift.

• inneha examen från minst 2-årig eftergymnasial utbildning inom verksamhetsområdet alternativt kan 2-årig eftergymnasial utbildning jämföras med fem (5) års erfarenhet inom byggproduktion, utöver de fem (5) år enligt nedan• minst fem (5) års erfarenhet avseende KA inom byggentreprenader. • Kontrollansvarig ska ha utbildning enligt utfärdat certifikat nivå K• god kompetens vad gäller aktuella teknikområden. • vara väl uppdaterad inom gällande lagstiftning och branschregelverk, exempelvis AB04, ABT06 och ABK 09

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Mer info

Omfattning Heltid
Varaktighet Tillsvidare
Antal platser 1
Lön Fast månads- vecko- eller timlön

Sök jobbet

Ansök via arbetsgivarens hemsida

Skicka ansökan

Dela annons