Om tjänsten

Besök hemsida centio.se
Omfattning Heltid
Publicerad 2024-05-15

Vi söker en projektledare-husbyggnationtill en myndighet.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsulten ska medverka i de olika skedena vid genomförande av nyproduktions-,underhålls- och ombyggnadsprojekt inom Beställarens ansvarsområde. Vid uppdrag som är mer omfattande eller uppdrag som omfattar behov av specialkompetens förbehåller sig Beställaren rätten att göra projektspecifika upphandlingar.

Projektledarens roll innehåller ett stort antal uppgifter och förväntas vara ansvarstagande,driven, och engagerad i sitt uppdrag. Projektledaren ska som exempel:• samordna kontakter mellan projektets intressenter. • följa Västerås stads interna processer, tekniska anvisningar och checklistor för projekt. • ha god kännedom om byggprocessen och entreprenadjuridik • medverka i framtagande av handlingar inför upphandling. • jobba med kalkyler, budgetar och prognoser. • upprätta och följa upp projekttidplan. • medverka vid projektgenomgång. • upprätta erforderlig projektdokumentation.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

• inneha examen från minst 2-årig eftergymnasial utbildning inom verksamhetsområdet alternativt kan 2-årig eftergymnasial utbildning jämföras med fem (5) års erfarenhet av byggproduktion, utöver de fem (5) år enligt nedan. • minst fem (5) års erfarenhet avseende projektledning av byggentreprenader. • god kompetens vad gäller aktuella teknikområden. • vara väl uppdaterad inom gällande lagstiftning och branschregelverk, exempelvis AB04, ABT06 och ABK 09

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Mer info

Omfattning Heltid
Varaktighet Tillsvidare
Antal platser 1
Lön Fast månads- vecko- eller timlön

Sök jobbet

Ansök via arbetsgivarens hemsida

Skicka ansökan

Dela annons