Om tjänsten

Besök hemsida
Omfattning Deltid
Publicerad 2024-04-18

Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster så som städning, fönsterputs, flyttservice och mycket annat.Just nu söker vi kontorsstädare som vill jobba i vår B2B team mot företagskunder i STAD. Är du vår nästa stjärna?

Dina arbetsuppgifter

Som Kontorsstädare på Hemfrid har du en viktig roll - att ge dina kunder bästa service genom våra proffsiga städtjänster. Du arbetar självständigt och i team. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:

 • Dammsuga och damma
 • Moppa golv
 • Rengöra ytor och desinficera
 • Noggrann rengöring av kök
 • Städa toaletter/badrum
 • Sophantering, diskning, återvinning, rengöring av glaspartier

Din profil

Som Kontorsstädare söker dig som tycker om att arbeta självständigt och som drivs av kvalitet och nöjda kunder. Att vara noggrann och punktlig är viktigt för dig. Du behöver även vara engagerad och ha en positiv attityd. Självklart skall du brinna för städning, precis som vi gör!

Utöver detta ser vi att du:

 • Har erfarenhet från ett serviceyrke sedan tidigare
 • Starkt meriterande om du arbetat just som Hemstädare, Kontorsstädare eller motsvarande
 • Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
 • Kan arbeta flexibla arbetstider, såväl vardagar (dag samt kväll) och helg

Vi erbjuder

Vi har en tydlig ambition – det är att vara branschens bästa arbetsgivare. För oss är det en självklarhet att erbjuda bra villkor för våra anställda.

 • En tillsvidareanställning med 50% sysselsättningsgrad
 • Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
 • Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring
 • Friskvårdsbidrag
 • Utbildning inom hemstädning, med fokus på din utveckling!
 • Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid
 • Gratis mobilabonnemang
 • Härliga kollegor från hela världen!

Vill du vara med på vår resa? Ansök nu!Vår process

Efter genomförd ansökan kommer du att bli kontaktad av HR- avdelningen angående rekryteringsprocessen för din ansökan.

Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.

Är du redo att förbättra människors livskvalitet? Bra! Det är vi också. Vi ser fram emot din ansökan.

Välkommen till Hemfrid!

Hemfrid is Sweden's largest company within home cleaning. We help our customers with services such as cleaning, window cleaning, moving service and much more.

Now we are looking for Office Cleaners in CITY. Are you our next Star?

Your work assignments

As a Office Cleaner at Hemfrid you have an important role - to give your customers the best service. You work independently and have your own customers with a great responsibility.

Your work tasks include:

 • Vacuum and dusting
 • Mopping floors
 • Clean surfaces and disinfect
 • Cleaning of kitchen
 • Clean toilets / bathrooms
 • Garbage disposal, washing dishes, recycling, cleaning glass sections

Your profile

We are looking for colleagues who like to work independently and who are driven by quality and customer service. You need to be responsible and punctual. You also need to be dedicated to your job and have a positive attitude. Of course you should be passionate about cleaning, just like we are!

In addition to this:

 • You have previous experience from a service profession
 • It is a strong merit if you have worked as a Home Cleaner, Office Cleaner or equivalent
 • You speak and understands basic Swedish or English
 • Can work flexible working hours (weekdays, day and evening, and weekends)

We offer you

We have a clear ambition - to be the industry's best employer. Good working conditions are important to us. That is why we offer, among other things:

 • A permanent employment with a 50% employment rate
 • Collective agreements and good terms of employment
 • Third part insurance, health insurance, retirement pension insurance
 • Wellness grant
 • Training within home cleaning services with focus on your development
 • Good opportunities to develop and grow within Hemfrid
 • Free mobile subscriptions
 • Colleagues from all over the world!

Do you want to join our journey? Apply now!

Our process

After completing the application, you will be contacted by the HR department regarding the recruitment process for your application.

As part of our recruitment process, we always do a background check. You need to have a Swedish personal number or a coordination number to be eligible for this position.

Are you ready to unlock people's quality of life? Great! So are we. We look forward to your application.

Welcome to Hemfrid!

  Mer info

  Omfattning Deltid
  Varaktighet Tillsvidare
  Antal platser 1
  Lön Fast månads- vecko- eller timlön

  Sök jobbet

  Ansök via arbetsgivarens hemsida

  Skicka ansökan

  Dela annons