Om tjänsten

Besök hemsida gu.se
Omfattning Heltid
Publicerad 2024-04-02

Information om tillsättning av anställning.Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet är lokaliserad i centrala Göteborg har cirka 100 medarbetare. Kommunikationsmöjligheterna är goda, både nationellt och internationellt. Forskningen är fokuserad inom ämnena atom- och molekylfysik, den kondenserade materiens fysik, spinntronik, komplexa system samt biofysik och genomförs i en internationell miljö med omfattande nationella och internationella samarbeten. Utbildningen på institutionen inkluderar undervisning på kandidat- och mastersprogram i fysik, fysik på lärarutbildningar och kurser i fysik som riktar sig till allmänheten. Fysikcentrum i Göteborg, ett nära samarbete med tre andra institutioner inom den naturvetenskapliga fakulteten och Chalmers tekniska högskola, skapar en innovativ miljö för alla institutionens forskare och studenter. Mer information om verksamheten på institutionen för fysik finns på www.physics.gu.se. Ytterligare information om Göteborg Fysikcentrum finns på www.chalmers.se/sv/centrum/fysikcentrum/Sidor/default.aspx  Vi forskar inom statistisk fysik. Projektet handlar om hur små mikrosimmare kan navigera i turbulenta flöden. Ett exempel är plankton. Sättet som plankton simmar på är centralt för att förutsäga hur havets näringskedjor kommer att ändras på grund av klimatförändringar. Det är också viktigt i vattenbruk, giftiga algblomningar och bioreaktorer. Effektiva navigationsstrategier är också viktiga för framtida konstgjorda mikrosimmare.  Arbetsuppgifter  Du kommer utveckla och simulera modeller av mikrosimmare i turbulenta omgivningar. Du kommer använda reinforcement learning, och analytiska metoder för att leta efter effektiva navigationsstrategier. Den turbulenta omgivningen kan antingen tas från data från numeriska simuleringar gjorda av andra fiskargrupper eller från numeriska simuleringar av idealiserade modellflöden. För att validera modeller och/eller strategier finns möjlighet att analysera experimentella data från våra samarbetspartners som gör experiment där de kan följa plankton i ett flöde.  Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.  Behörighet   För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som:   1. avlagt examen på avancerad nivå, eller   2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller   3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.     Särskild behörighet har den som har:  1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller   2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller   3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen. För särskild behörighet krävs också att sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå. Som riktmärke gäller 550 poäng på TOEFL-test (eller 213 poäng på TOEFL-CBT, eller 79 poäng på TOEFL-iBT).  Bedömningsgrund  Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende högskolestudier på kandidat- och masternivå inom för tjänsten relevanta områden.  Anställning  Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.  Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år  Omfattning: 100%  Placering: Institutionen för Fysik, Göteborg   Tillträde: 1:a september  2024, eller enligt överenskommelse  Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.    Tillsättningsförfarande  Registrera din ansökan elektroniskt. Ansökan ska innehålla:  - Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten  - CV som inkluderar vetenskapliga publikationer  - Kopia på examensbevis  - Två personliga referenser (namn, telefonnummer, relation)  Kontaktuppgifter för anställningen  Kristian Gustavsson, Lektor, +46 70 050 2211, [email protected]  Fackliga organisationer  Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner  Ansökan  Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-05-03. Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Mer info

Omfattning Heltid
Varaktighet Tillsvidare
Antal platser 1
Lön Fast månads- vecko- eller timlön

Sök jobbet

Ansök via arbetsgivarens hemsida

Skicka ansökan

Dela annons