Omfattning Heltid
Publicerad 2023-08-14

Söker du ett betydelsefullt och utvecklande arbete där du får användning av din erfarenhet av att leda en verksamhet inom social omsorg? Individkraft är ett bolag som bidrar till en meningsfull vardag för personer som omfattas av LSS och SoL. De har lagt grunden för fortsatt tillväxt och söker nu dig som vill leda uppstarten och driften av en daglig verksamhet i Stockholmsområdet.

Om tjänsten
Individkraft är ett företag som brinner för sina uppdrag inom LSS och SoL. Vi prioriterar hög kvalitet och goda relationer till våra deltagare, vilka alltid kommer främst. Under ett antal år har vi byggt upp uppskattade dagliga verksamheter i Stockholm och Göteborg. I Stockholm har vi två verksamheter och planerar nu att starta vår tredje där. Verksamheten kommer ha ett utbud av aktiviteter inom konst, hantverk, musik, data/media, gaming och friskvård. VI kommer även erbjuda arbetsplatsförlagt verksamhet för de som önskar.

Individkrafts huvudsakliga fokus är att ge våra brukare redskap att stärkas som individer samtidigt som de deltar i en verksamhet där de trivs och befinner sig i ett starkt sammanhang. Våra verksamheter erbjuder både meningsfull sysselsättning i våra lokaler såväl som externa placeringar hos arbetsgivare som vi samverkar med.
Nu söker vi dig som vill vara med om att starta, utveckla och driva denna verksamhet.

Arbetsuppgifter
Från start kommer du att ansvara för att planera verksamhetens uppstart tillsammans med ledningen. Därefter kommer du, tillsammans med ledningen, ansvara för att sjösätta planeringen och utveckla en väl fungerande daglig verksamhet.
Du kommer att ansvara för driften av verksamheten, där det ingår ansvar för personal, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. 
Exempel på uppgifter som ingår i ditt arbete är:
• Planera verksamhetens aktiviteter och bemanning.
• Leda enhetens arbete – både det dagliga arbetet och det mer långsiktiga utvecklingsarbetet.
• Kvalitetssäkra utförande och dokumentation.
• Ansvara för att administrativa uppgifter kopplade till verksamheten utförs.
Du kommer att representera din enhet i både interna och externa sammanhang.

Om dig
Som enhetschef på Individkraft blir du en viktig nyckelperson som kommer ha stora möjligheter att utveckla verksamheten och dess inriktning. Du måste ha en stor drivkraft och förmåga att bygga upp samt driva verksamheten. Detta i kombination med att du har stor förmåga att skapa trygghet och trivsel omkring dig.
Från start kommer du att ansvara för att planera verksamhetens uppstart tillsammans med ledningen. Därefter kommer du, tillsammans med ledningen, ansvara för att sjösätta planeringen och utveckla en väl fungerande daglig verksamhet.
Du som söker är trygg i din roll som chef och har god förmåga att fatta beslut och är tydlig i ditt ledarskap. Du har en god samarbetsförmåga som präglas av att ge gott stöd och skapa delaktighet i arbetsgruppen. Du arbetar med ständigt förbättringsarbete för att driva verksamheten framåt och skapa arbetsglädje.
Du måste vara prestigelös – på riktigt. Hos oss hjälper alla till där det behövs, såväl ägare, vd, chefer och all personal.

Kompetens
Som föreståndare för en Daglig verksamhet behöver du uppfylla de krav som Inspektionen för Vård & Omsorg (IVO) samt beställande kommuner ställer.
Du ska ha god kunskap om och kunna tillämpa lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen inom verksamhetsområdet. Du ska även ha kunskap om och kunna tillämpa regler inom arbetsmiljöområdet.

Utbildning
För att bli aktuell för tjänsten måste du ha:
• Socionomexamen, högskolans sociala omsorgsutbildning eller likvärdig högskoleutbildning. 
• Kunskaper i svenska motsvarande lägst gymnasiet eller svenska som andraspråk 3 för att behärska det svenska språket i tal och skrift.
Du måste kunna styrka din examen med examensbevis eller likvärdig handling.

Chefserfarenhet
Du måste ha chefserfarenhet från omsorg om personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg eller kommunal hälso- och sjukvård som minst ska omfatta 24 månader under de senaste sju åren. 
Med chefserfarenhet menas att du haft ansvar för arbetsledning med verksamhets-, personal- och ekonomiansvar.  
Du ska kunna styrka chefserfarenheten med anställningsbevis eller liknande handling. 

Personliga egenskaper
Du behöver vara strukturerad, då du förväntas planera ditt arbete på ett effektivt sätt samt bygga strukturer som även andra kan arbeta utifrån.
Du behöver vara självgående, då du kommer att ansvara för ledningen av en verksamhet där både planering, beslut och genomförande av många uppgifter vilar på dig.
Du behöver vara resultatinriktad, då du kommer ansvara för att verksamheten når sina mål.
Du ska ha förmåga att bekräfta, uppmuntra och inspirera både medarbetare och deltagare.

Du erbjuds
Du kommer att få stora möjligheter att utvecklas i en organisation som växer.
Du kommer få gehör för dina goda idéer och kommer snabbt kunna sjösätta dessa.
Vi vill att ditt arbete ska vara roligt, spännande och meningsfullt – då kommer verksamheten du är med om att bygga också att bli det.

Upplysningar
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt. 
Individkraft har kollektivavtal (Vårdföretagarna – Vision. Vård, behandling och omsorg) 
Skicka ansökan

Mer info

Omfattning Heltid
Varaktighet Tillsvidare
Antällningsform Tillsvidare
Antal platser 1
Lön Fast månads- vecko- eller timlön

Dela annons