Legitimerad läkare till vuxenpsykiatrisk mottagning

Antal platser:
Yrkesbenämning: Läkare, övriga
Publicerad: 2023-05-22
Sista ansökningsdag: 2023-06-21

Om jobbet

Alm psykiatri söker en kollega med läkarkompetens. Tjänsten anpassas efter sökandes förutsättningar/önskemål med distansarbete och/eller på våra mottagningar i Halmstad/Kungsbacka. Som legitimerad läkare arbetar man kliniskt som stöd till mottagningens specialistläkare. Arbetsuppgifterna utgörs av bedömning och behandlingsarbete. Vi arbetar med en effektiv och högstrukturerad vårdprocess som skapar utrymme för individuell anpassning enligt kliniska behov.

Om Alm psykiatri

Alm psykiatri är verksamt inom vuxenpsykiatrisk öppenvård med bred kompetens och en blandning av psykoterapiformer. Bolaget etablerades 2018 och driver sedan 2022 en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Halmstad på uppdrag av Region Halland.

Vår fysiska mottagning är belägen i centrala Halmstad och vi arbetar med en naturligt integrerad fysisk och digital vård. Som vårdgivare präglas vårt arbete av frihet och flexibilitet både internt och i mötet med våra patienter. Huvuddelen av vårt kliniska arbete består av utredning och behandling av neuropsykiatriska diagnoser, depression och bipolär sjukdom. Patienter med beroendeproblematik ingår inte i mottagningens uppdrag.

Vårdprocesser i Alm psykiatri är tydligt strukturerade och baseras på nationella riktlinjer för respektive diagnos. I det kliniska arbetet finns riktlinjer som värnar om patientsäkerheten och samtidigt skapar utrymme för en individuellt anpassad vård. Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med att rekrytera klinisk personal och utveckla av våra arbetssätt för att förebygga brister i bemanning och medföljande risker.

Hos oss arbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kontaktpersoner och vårdadministratörer.

Vi arbetar systematiskt med att skapa ett hållbart och trivsamt arbetsliv för samtliga medarbetare. Vår organisation präglas av minimal administration, få möten, tydliga rutiner och förutsägbarhet där medarbetare planerar sitt arbete under eget ansvar. Antal patientbesök är alltid i förväg definierat där cirka 60% av arbetstiden utgörs av aktivt patientarbete. Därmed finns goda möjligheter till att planera arbetstid, semester och annan ledighet på ett sätt som är passar den egna livssituationen. På Alm psykiatris mottagningar strävar vi efter att skapa en lågstimulerande miljö för att underlätta arbetsfokus, minska stress och främja välmående. Som anställd har man tillgång till kontor och de tekniska system som kan behövas i arbetet. Anställda på Alm psykiatri omfattas inte av begränsningar i bisysslor utöver våra grundläggande etiska riktlinjer.

Vi strävar efter en, utifrån patientgruppens behov, funktionell balans mellan digitala och fysiska vårdmöten. Arbetet är generellt förlagt till dagtid vardagar, medarbetare kan välja att förlägga delar av sitt arbete till kvällar och helger om så önskas.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela