Doktorand i Systemteknik

Antal platser:
Yrkesbenämning: Doktorand
Publicerad: 2023-05-05
Sista ansökningsdag: 2023-05-31
Stad: Karlskrona
Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Vi söker nu en ny medarbetare som vill vara med att utveckla vår verksamhet. Låter det som din framtid?Om institutionen Forskningen kommer att bedrivas vid Institutionen för Matematik och Naturvetenskap, Fakulteten för teknikvetenskaper, Blekinge Tekniska Högskola. Vi bedriver utbildning och forskning inom systemteknik, elektroteknik, marin teknik, statistik, matematik och fysik. Forskningen inom systemteknik bedrivs med en tillämpad teknisk forskningsinriktning med en nära koppling till statistik och tillämpad matematisk modellering. Institutionen har ett mångårigt samarbete inom trafik och transportområdet och har bland annat varit en aktiv part i nationella och internationella projekt. I vår forskningsportfölj finns ett nära samarbete med Trafikverket och branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT), där universitet och högskolor tillsammans arbetar för att bland annat utveckla metodik, matematiska och statistiska modeller som beskriver hur tåg kan planeras om och minimera förseningar som uppstår. Arbetsbeskrivning Doktoranden kommer att bedriva forskning inom forskarutbildningsämnet systemteknik med fokus på utveckling av självlärande beslutstödjande system för effektiv resursanvändning och planering. Doktoranden kommer att ha en individuell studieplan i ämnet systemteknik. Som en del i anställningen ingår undervisning (upp till 20 %) på grundläggande och avancerad nivå. Regler och förmåner för doktorander i Sverige gäller för denna anställning. Om forskningsinriktningen Behovet av självlärande och beslutstödjande system är viktigt i dagens samhälle i många olika sammanhang. Att planera och styra resursanvändningen är ofta mångfacetterade och komplexa problem – i synnerhet om kravet finns att beslut skall tas i realtid och det finns stokastiska faktorer som påverkar systemet. Blekinge Tekniska Högskola har i denna mening bedrivit forskning inom transportområdet under många år och inom flera olika domäner. Vi utökar nu vår grupp av forskare som arbetar med utveckling av beslutsstödsystem och effektiv resurshantering för järnvägstrafik. Vi söker en nyfiken, engagerad person som har förmågan, intresset och drivkraften att lära sig beskriva, analysera och lösa relevanta, komplexa problem såväl självständigt som tillsammans med ett team av andra forskare. Doktoranden kommer att arbeta i och vara knuten till pågående externa större forskningsprojekt tillsammans med andra universitet, företag och myndigheter.   Behörighetskrav  För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning. Behörig att antas till forskarutbildning är den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (7 kap. 39 § i högskoleförordningen (1993:100)).  Anställningen kräver behörighet att arbeta med säkerhetsklassade data och säkerhetsprövning av extern part kan komma att genomföras på vald kandidat. Särskilt behörighet Sökande har civilingenjörs- eller masterexamen i teknisk fysik, teknisk matematik, elektroteknik, datateknik eller motsvarande.   Önskvärda kvalifikationer • Civilingenjörs-, Magister- eller Masterexamen, tillämpad/teknisk matematik eller annan relevant teknisk inriktning. • Goda kunskaper i matematik, statistik och reglerteknik. • Goda kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska. • Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team. Meriterande kompetenser och erfarenheter • Tidigare dokumenterad erfarenhet av arbete med resursplanering i och uppföljning av produktionssystem i t ex tillverkningsindustrin, försvarsindustrin, transportindustrin eller sjukvården är meriterande. • Goda kunskaper i matematisk modellering. • Förmåga att kunna läsa, skriva och tala svenska (för att underlätta kommunikationen med våra projektpartner).   Tjänstgöringsort: Karlskrona. Tjänstgöringsomfattning: 100%. Tillträde: Enligt överenskommelse. Varaktighet: Tidsbegränsad anställning i upp till 4 år för forskning. Tjänsten får innehålla upp till 20% annan tjänstgöring, t.ex. undervisning, varvid anställningstiden kan förlängas till maximalt 5 år. Lön: För högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras i takt med gjorda framsteg i utbildningen. Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan senast 2023-05-31.   Din ansökan bör innehålla följande: • En beskrivning av din bakgrund, kunskap och erfarenhet inom det/de område(n) som är relevanta för tjänsten. • Ett CV. • Betyg och diplom i bestyrkta kopior. • Det tidigaste datum då du kan börja arbeta. • Ev. Bilagor med aktuella publikationer (om tillämpligt). • Ev. En länk till din avhandling (senaste/högsta examen).  Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna. Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande. BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela