GDPR-samordnare/valsamordnare

Antal platser:
Publicerad: 2023-01-17
Sista ansökningsdag: 2023-02-14
Stad: Lerum
Tjänsten som GDPR- och valsamordnare är placerad vid administrativa enheten som består av 15 medarbetare. Enheten har en central roll i kommunen med uppdrag att stötta både förvaltning och politik samt att säkra att den demokratiska processen går till på ett korrekt och rättssäkert sätt i alla instanser. I administrativa enhetens uppdrag ingår bland annat registratur, nämndadministration, arkiv och kommunjuridiskt stöd. Enheten är placerad inom verksamhetsområde utveckling och hållbarhet. Kommunen är mitt inne i ett spännande och utmanande förändringsarbete och kommer från och med 2023-01-01 att gå över till en nämndorganisation. Uppdraget som GDPR-samordnare är nytt och funktionen kommer därför att ha stora möjligheter att redan från början vara med och skapa hållbara strukturer kring dataskydd kopplat till de nya nämnderna. ARBETSUPPGIFTER Rollen som GDPR-samordnare har två inriktningar. Huvuddelen avser att som GDPR-samordnare driva utvecklingen, samordningen och fortsatt implementering av dataskyddsförordningen (GDPR) i hela kommunen. Den andra delen av rollen innefattar att vara kommunens huvudvalsamordnare vid de allmänna valen. Nästkommande val är EU-valet 2024. Som GDPR-samordnare ingår det i ditt uppdrag att aktivt stötta kommunens samtliga verksamheter i tolkning, införande och förändring av nya arbetsrutiner med anledning av GDPR. Vidare innebär arbetet att säkerställa en breddad kompetens inom personuppgiftsområdet samt omvärldsbevaka händelser i omvärlden för att i tidigt skede kunna förändra internt arbete i kommunen i syfte att kunna möta nya krav och direktiv kopplat till dataskydd. Uppgifterna omfattar även: - Hantering och utveckling av kommunens registerförteckning och stöd till verksamheterna vid bedömning av personuppgiftsbehandlingar - Utveckla arbetet med konsekvensbedömningar samt informationsklassificering - Utbilda och informera verksamheten om frågor kopplat till dataskyddsförordningen och personuppgiftshantering - Framtagande av nya samt uppdatering av befintliga rutiner och vägledningsdokument kopplat till dataskyddsförordningen Du kommer att ha ett tätt samarbete med kommunens jurister och informationssäkerhetssamordnare samt övriga nyckelfunktioner på respektive sektor. Vidare kommer du att sitta i Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) nätverk som samordnas av de gemensamma dataskyddsombuden inom GR. Rollen innefattar också ett systemförvaltaransvar för it-system över registerförteckningar. Den andra delen av tjänsten innefattar huvudansvar för att planera och genomföra val. Du kommer bland annat att arbeta med att koordinera samtliga av de valförberedelser som behövs för genomförande av ett rättssäkert val. Bland annat ingår det i uppdraget att rekrytera och utbilda röstmottagare samt att se till att lämpliga vallokaler finns i varje valdistrikt, både på valdagen och till förtidsröstningen. Vidare ingår det i ditt uppdrag att inför valen se över distriktens storlek och föreslå förändringar i den mån de anses behövas. Som valsamordnare kommer du att arbeta i nära samarbete med valnämnden samt bereda de ärenden som valnämnden har att besluta om. Arbetet innebär mycket kontakt med såväl allmänheten som kommunens förtroendevalda, tjänstepersoner och andra myndigheter. Arbetet bedrivs i ett högt tempo, framförallt under valets slutskede. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning inom områden som exempelvis juridik, informationshantering och offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För att lyckas i uppdraget behöver du ha erfarenhet av arbete i en politisk styrd och/eller komplex organisation samt ha god kunskap om den lagstiftning kommunens övergripande arbete grundar sig i. Det är positivt om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi letar efter dig som har förmågan att snabbt kunna ta till dig ny information och som kan prioritera rätt när tempot är högt. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av arbete med dataskyddsfrågor och/eller valarbete. För att lyckas i uppdraget behöver du vara lösningsfokuserad och öppen för nya arbetssätt. Du behöver kunna strukturera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt samt uttrycka dig väl i tal och skrift. I uppdraget ingår att stödja och konsultera både handläggare och chefer varför det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och att du kan anpassa din kommunikation utifrån verksamhetens behov. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper ÖVRIGT Befattningen kan komma att bli föremål för säkerhetsprövning.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela