1:e socialsekreterare till Barn och Unga Mottag

Antal platser:
Yrkesbenämning: Socionom
Publicerad: 2023-01-17
Sista ansökningsdag: 2023-01-31
Stad: Göteborg
ARBETSUPPGIFTER Vi söker en 1:e socialsekreterare till vårt kompetenta och erfarna team på mottaget! Avdelningen Barn- och Unga Nordost består av en mottagningsenhet, åtta utredningsenheter samt två placeringsenheter. På mottaget arbetar vi med myndighetsutövning enligt BBiC, utifrån förhållningssättet Signs of Safety och enligt SKR:s förbättrad dokumentation samt gällande lagstiftning. Vi tar emot alla anmälningar, ansökningar och begäran om yttranden gällande barn 0-17 år i icke aktuella ärenden och gör förhandsbedömningar för att kartlägga om en utredning enligt socialtjänstlagen skall inledas eller inte. Vi gör risk - och skyddsbedömningar samt enhetliga och rättssäkra bedömningar och vi har beredskap att agera skyndsamt i akuta situationer. Mottaget fördelar inledda utredningar, enligt FAS-modellen, till utredningsenheterna för vidare handläggning. Som 1:e socialsekreterare arbetsleder du socialsekreterare utifrån gällande lagstiftning och ansvarar för fördelning av anmälningar/ansökningar och har tillsammans med enhetschef ansvar för rättssäkerheten i arbetet. I din roll fungerar du som ett tillgängligt och nära stöd, leder, coachar och ger metodhandledning i det dagliga arbetet. Du företräder socialtjänsten i individutskottet samt i juridiska processer. Du ansvarar för metodutveckling och håller dig uppdaterad inom området genom aktuell forskning. Du kommer att bli en av tre 1:e socialsekreterare i teamet och dela ansvaret att leda och fördela till sjutton mottagande socialsekreterare. Det är en spännande och stimulerande verksamhet där vi samarbetar och har lång erfarenhet och kompetens i gruppen samt har ett gott arbetsklimat där vi hjälper varandra. Utifrån uppdraget kommer du att samarbeta med andra aktörer, både internt och externt. Du kommer att ingå i Barn- och Unga Nordosts interna förstenätverk vilket möjliggör ett gott kollegialt stöd, liksom kraft att driva utvecklingsarbetet av barn och unga, samt även delta i Göteborgs stads gemensamma förstenätverk inom Barn- och Unga myndighet. Du kommer till en spännande stadsdel som gör arbetet både varierande och stimulerande. Du erbjuds extern handledning tillsammans med förstekollegor samt erbjuds individuell kompetensutveckling efter intresse och behov. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad socionom. Vi tänker att du har god kunskap inom våld, heder, barn och ungas utveckling samt normbrytande beteende. Du behöver även ha tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga. Det ses även som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att vara i en arbetsledande position. I din yrkesroll visar du respekt och hänsyn för dem du möter. Du har en öppen och positiv attityd då du har klienternas behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du är flexibel men samtidigt strukturerad och du trivs med att stundtals ha flera bollar i luften och är därför stresstålig. Vidare har du en god förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress. Körkort ses som meriterande för tjänsten. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela