Senior rektor inom grund- och grundsärskolan

Antal platser:
Yrkesbenämning: Rektor
Publicerad: 2022-11-23
Sista ansökningsdag: 2022-12-11
Stad: Hudiksvall
Lärandeförvaltningen söker rektor till grund- och grundsärskolan, men inte vilken rektor som helst. Har du lång erfarenhet av att arbeta som rektor och vill använda den för att leda eller förstärka ledningen vid enskilda skolor eller inom hela verksamheten? Är du beredd att använda din långa erfarenhet till att coacha och stötta andra rektorer? Kan du vara flexibel utöver det vanliga? Då är det just dig vi vill ha! Lärandeförvaltningen omfattar Hudiksvalls kommuns utbildningsverksamhet inom förskola, grund- och grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Vi är totalt ca 1200 medarbetare och 6500 elever. Hudiksvalls kommuns lärandenämnd har 17 grundskolor med cirka 3500 elever fördelade på tretton F–6-skolor, två F–9-skolor och två 7–9-skolor. Vi har Sveriges viktigaste jobb och det tar vi på stort allvar. Vi vill göra skillnad och skapa möjligheter, för nutid och framtid. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna jag kan, jag vill, jag vågar! Du arbetar i lärandeförvaltningen, som är den näst största förvaltningen i Hudiksvalls kommun. I förvaltningen jobbar vi med tre prioriterade områden; språk, inkludering och entreprenöriellt lärande. Till din hjälp i uppdraget finns lärkontorets administrativa stöd samt tillgång till centralt stöd inom personal-, ekonomi-, kommunikations-, kvalitets- och IT-frågor. Kollegialt samarbete är viktigt i hela vår organisation, och som rektor hos oss främjar du det i syfte att öka skolans måluppfyllelse. ARBETSUPPGIFTER Det speciella med just denna tjänst är att du inte kommer att arbeta som rektor på en enda skola. Istället kommer du vara mobil och arbetar på den skola som behöver dig. Det kan både handla om att stärka upp befintlig ledning vid en skola eller att säkra ledningen vid en skola under ordinarie rektors frånvaro. Dessutom kommer du att ha en coachande roll där du med hjälp av din erfarenhet och kompetens stöttar och stärker dina rektorskollegor genom olika typer av insatser utifrån de behov som du tillsammans med övrig personal inom verksamheten identifierar. I ditt uppdrag ingår även att bidra i planeringen och utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på att utveckla hela grundskolans verksamhet, stärka verksamhetens kvalitet och skapa en god arbetsmiljö. Du är direkt underställd verksamhetschefen för grund- och grundsärskolan och bidrar med dina erfarenheter i arbetet med att följa upp och utvärdera hela verksamheten. Du inspirerar till arbetsglädje och får med dig andra på banan och arbetar aktivt med att skapa förtroendefulla relationer med dina medarbetare och kollegor. KVALIFIKATIONER Att vara rektor är ett mångfacetterat uppdrag där du verkligen kan göra skillnad för de viktigaste vi har våra barn och ungdomar. Därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Uppdraget kräver att du har en gedigen erfarenhet av rektorsyrket och arbete inom skolans värld. Du ska kunna bedriva och leda arbete på ett effektivt och framåtsyftande sätt och kunna identifiera och analysera verksamhetens förbättringsbehov för att sedan kunna coacha och stötta dina kollegor i deras kunskaps- och kompetensutveckling. Du ska även ha erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation samt god kännedom om de nationella och kommunala styrdokument som rör skolan och hur de tillämpas. Som person är du en målmedveten problemlösare med ett strategiskt sätt att ta dig an dina arbetsuppgifter. Du är självgående, har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och är öppen för att tänka i nya banor. För att trivas i rollen är du ledaren som visar vägen samtidigt som du skapar engagemang och delaktighet hos dina kollegor och medarbetare. Du ser till helheten och har förmåga att se samband som stärker och utvecklar verksamheten. Du behöver snabbt kunna sätta dig in i nya situationer och sammanhang och kunna skapa dig en bild av varje skolas unika förutsättningar och behov. Tydlig och öppen kommunikation, stor lyhördhet och förmåga att läsa av olika situationer och personligheter, samt flexibilitet och god anpassningsförmåga är grundläggande för just denna tjänst. Som rektor är det också viktigt att du är trygg, stabil och har god självinsikt så att du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. För att lyckas i uppdraget krävs förmåga att kunna skapa en förtroendefull och respektfull dialog då arbetet innebär samverkan med flera aktörer både internt och externt. För den här tjänsten är det ett krav att du har: • Rektorsutbildning eller annan ledarutbildning • Lång ledarerfarenhet • Pedagogisk utbildning och erfarenhet av pedagogiskt arbete • Ekonomisk utbildning eller erfarenhet av ekonomiskt arbete • Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt och personalfrågor • B-körkort Före erbjuden anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. ÖVRIGT Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden. I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun. Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda. Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela