LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Registrator

Antal platser:
Yrkesbenämning: Registrator
Publicerad: 2019-10-08
Sista ansökningsdag: 2019-10-20
Stad: Tibro 
Tibro kommun, med 11 000 invånare, ligger i norra delen av Västra Götalands län. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Tibro kommun jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder sina invånare en mycket uppskattad kommunal service! Tibro kommun söker en registrator med placering på kommunledningskontorets kansli. På kansliet finns också en kommunsekreterare och en kanslichef. Genom samverkan med grannkommuner finns tillgång till jurist- och arkivariekompetens. Som registrator på kansliet tar du tillsammans med kollegor ansvar för att utveckla de administrativa processerna så att de utgår från kommunens och medborgarnas behov. Vi erbjuder en tjänst där du får stora möjligheter att utveckla rollen som registrator. ARBETSUPPGIFTER Som registrator har du en central roll som ger dig en bred inblick och kännedom om kommunens olika verksamheter. Tjänsten innebär att du jobbar både strategiskt och operativt med dokumenthanteringsfrågor. Dina arbetsuppgifter i huvudsak: • Ansvara för kommunens officiella e-postbrevlåda, vilket innebär att ta emot, distribuera och hantera allmänna handlingar. • Registrering och diarieföring av kommunstyrelsens inkommande och upprättade handlingar samt expediering av politiska beslut, i kommunens digitala dokument- och ärendehanteringssystem. • Hantera förfrågningar angående uppgifter i diariet, utlämnande av allmänna handlingar och i förekommande fall sekretessbedömningar. • Systemansvarig för kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron. • Utveckling av rutiner och arbetssätt beträffande dokumenthantering. • Ge råd och stöd till handläggare i dokumenthanteringsfrågor. • Arkivansvarig på förvaltningen och säkerställer att ärenden avslutas och arkiveras i närarkiv samt överlämnas till kommunarkiv. • Kommunstyrelsens kontaktperson för hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). • Administrera arvoden och ersättningar till förtroendevalda. • Sköta administrationen kring kommunens förtroendemannaregister, borgerliga vigslar och lotteritillstånd. • Övrigt förekommande administrativt arbete på kansliet. • Valadministrativt arbete under valår. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har: • Erfarenhet av arbete som registrator i offentlig förvaltning med digitalt dokument- och ärendehanteringssystem och/eller relevant högskoleutbildning inom området. • Är väl förtrogen med lagar och regelverk som styr arbetet inom området. Erfarenhet av arbete med utvecklingsfrågor inom dokumenthantering och/eller arkivverksamhet är meriterande, likaså arbete med hantering av personuppgifter. ÖVRIGT Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida