HR-strateg till HR-avdelningen

Antal platser:
Yrkesbenämning: HR-specialist/HR-adviser
Publicerad: 2022-05-13
Sista ansökningsdag: 2022-05-29
Stad: Östersund
Regionen ansvarar för en tillgänglig och god hälso-, tand- och sjukvård, samt för den regionala utvecklingen av länets kultur, näringsliv, miljö och klimat till länets ca.128 000 invånare. Uppdraget är omfattande och komplext och HR-avdelningen har en central roll att utveckla en personalpolitik som stödjer verksamhetens målsättningar, utveckling och resultat. HR-avdelningens arbete syftar till att stödja verksamheten i sitt uppdrag samt att säkerställa ett kompetent och kvalitetssäkrat HR stöd till chefer. Genom ett värdeskapande förhållningssätt stödjer vi strategiskt och operativt verksamheten i frågor som spänner över hela HR-området. Hos oss finns HR-strateger, HR-konsulter, HR-assistenter, friskvårdskonsulent och nu behöver vi förstärka med en HR-strateg. ARBETSUPPGIFTER Som HR-strateg omsätter du regionens strategier till styrning och är drivande i arbetet att utveckla regionens personalpolitik genom framtagande av policys, riktlinjer och anvisningar. Du levererar ledningsstöd till HR-direktören inom ditt ansvarsområde och handlägger ärenden till och från regionledningen och regionstyrelsen. Du ansvarar för omvärldsbevakning och analyserar, följer upp och rapporterar HR nyckeltal på regionövergripande nivå. Du stödjer även chefer och dina kollegor inom HR vid genomförande av utvecklingsinsatser med behov av fördjupad kompetens. Du arbetar med en hög grad av självständighet och i samverkan med både interna och externa parter inklusive fackliga organisationer. Du är proaktiv även i HR-avdelningens interna utvecklingsarbete och bidrar med helhetssyn inom HR-området och för regionen. I din roll kommer du ha ett övergripande ansvar för utvecklingen och styrningen av processerna för verksamhetsplanering och ärendehantering inom HR-avdelningen. Ett behov finns också att inledningsvis förstärka inom området kompetensförsörjning varför även detta kommer utgöra ett av dina ansvarsområden. Då behoven varierar kan dina ansvarsområden komma att ändras över tid då du gemensamt med övriga HR-strateger bidrar till utvecklingen inom samtliga kompetensområden inom HR. KVALIFIKATIONER Om du är en erfaren, trygg och engagerad person inom HR-området kan detta vara en roll för dig. För att trivas i rollen som HR-strateg hos oss behöver du tycka om att arbeta självständigt och vara van vid att själv strukturera sitt dagliga arbete. Du har ett strategiskt arbetssätt, driver självständigt frågor och kan tolka och omsätta politiska beslut till handling. Du har helhetsförståelse och ett brett perspektiv på frågeställningar, värderar den långsiktiga betydelsen och konsekvenser av beslut och anpassar ditt arbetssätt till detta. Du samverkar framgångsrikt på olika nivåer, agerar, uttalar dig och tar beslut på ett genomtänkt sätt samt gör avvägningar och prioriteringar utifrån tillgänglig information. Du inspirerar, engagerar och ger stöd i genomförande och upprätthållande av tagna beslut. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor och att leda förändringsarbete självständigt och genom arbetsgrupper. Du har högskole-/universitetsutbildning inom HR eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt flera års relevant arbetslivserfarenhet. Din arbetslivserfarenhet omfattar strategiskt HR-arbete och verksamhetsutveckling inom ditt ansvarsområde i en större organisation. Du har god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt. Vi erbjuder: Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får möjlighet att bidra till Region Jämtland Härjedalens utveckling. Ett flexibelt uppdrag inom HR-området med möjligheter till att påverka innehåll och upplägg på arbetet. Region JH har en flexibel syn på arbete och utifrån dialog med ansvarig chef finns möjlighet att till viss del utföra arbete på distans. ÖVRIGT Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev snarast, då urval och intervjuer sker löpande. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Jämtland Härjedalen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat. Här hittar du mer information om Region Jämtland Härjedalen: http://www.regionjh.se/ Läs mer om att bo och leva i Östersunds kommun: http://www.ostersund.se/ Välkommen till Jämtland Härjedalen: http://www.jamtland.se Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela