Förskollärare förskolan Slottet

Antal platser:
Publicerad: 2022-01-13
Sista ansökningsdag: 2022-01-27
Stad: Eksjö
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fri tid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang. Inom förskolans värld i Eksjö kommun gör vi allt vi kan för att rusta barnen för framtiden. I våra verksamheter ska barnen må bra och vara trygga. De ska få en likvärdig utbildning med möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. De ska inspireras till en livslång lust att lära. Vi tror på det kollegiala lärandet där vi hjälper varandra att lyckas i vårt viktiga uppdrag. Arbetsglädje, samarbetsvilja och en gemensam samsyn tar oss framåt. Till vår hjälp driver vi också ett lyckat digitaliseringsarbete som gör att vi kan sprida och ta till vara på kunskaper inom verksamheterna, samtidigt som barnen får möjlighet att lära på nya sätt. Förskolan Slottet ligger i området Grevhagen i Eksjö tätort med närhet till både skog, stad och grundskolan Grevhagsskolan. Slottets förskola har fyra avdelningar. Två avdelningar för de yngre barnen i åldern 1-3 år och två avdelningar för de äldre barnen i åldern 3-5 år. Intill förskolan finns skogsområden som varje vecka nyttjas till lek och utforskande. ARBETSUPPGIFTER Som förskollärare är du en viktig del i förskolans verksamhet. Du finns med i den dagliga verksamheten i mötet med barn, föräldrar och kollegor, där du har det övergripande pedagogiska ansvaret. Med läroplanen som bas arbetar du med barn i grupp och ser samtidigt till att varje enskilt barn får den stimulans som passar dess ålder och utveckling. Vårt mål på förskolan Slottet är att utmana barnen utifrån fem förmågor som i sin tur utgår från läroplanen. Dessa förmågor ska genomsyra hela verksamheten och är en början till ett livslångt lärande: Ansvar, kommunikation, kreativitet, reflektion och samarbete. KVALIFIKATIONER Du har förskollärarutbildning. Dator och lärplatta är redskap som vi vill att du kan använda i det systematiska kvalitetsarbetet och se som pedagogiskt material när du arbetar med barnen. ÖVRIGT Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen. Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 3 - 6 Månader
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela