Specialist digital identitet

Antal platser:
Yrkesbenämning: IT-strateg
Publicerad: 2021-11-19
Sista ansökningsdag: 2021-12-12
Stad: Sundsvall
Teamet Digital identitet inom DIGG arbetar med e-legitimering, e-underskrift och auktorisation och ansvarar bland annat för Sveriges eIDAS-nod, som gör det möjligt att använda en e-legitimation över gränserna inom EU. DIGG spelar en huvudroll inom området och här får du stora möjligheter att vara med och påverka. Har du kunskaper och erfarenheter inom digitalisering och e-tjänster? Är du en person som arbetar mot mål och resultat med ett eget driv där du får saker gjorda? Har du erfarenhet av Digital identitet? Nu växlar vi upp och förstärker vår laguppställning med ännu fler kompetenta spelare. DIGG är en ung myndighet med ett stort och viktigt uppdrag att driva digitaliseringen av det offentliga Sverige framåt. Vill du vara med på resan? Läs mer om DIGG här.    Om jobbet Teamet Digital Identitet består av ett antal specialister inom området med olika profiler som jobbar tätt tillsammans. Vi ansvarar för den nationella identitetsfederationen Sweden Connect samt Sveriges eIDAS-nod. Vårt fokus är att bygga upp den gemensamma digitala infrastrukturen och grundläggande för digitaliseringen är tillgången till säker e-legitimering, e-underskrift och auktorisation och det pågår många initiativ både nationellt och internationellt.  Dina uppgifter kommer vara varierande och du kommer att arbeta brett med frågor kring offentlig förvaltnings behov av Digital identitet och auktorisation. I detta ingår samarbeten med både offentliga och privata aktörer samt att leda och delta i projekt och förstudier, granskningar, utredningar m.m. både nationellt och internationellt. Du kommer också att få bidra i innovations- och utforskande verksamhet. I rollen är det viktigt att du kan förklara komplicerade sammanhang och modeller på ett begripligt sätt.  Du kommer att: • medverka i kravställning och framtagande av lösningar inom området • analysera och medverka i framtagande och underhåll av tekniska ramverk, specifikationer och standarder i samverkan med it-arkitekter, samarbetspartners och andra sakkunniga • arbeta med tekniska säkerhetsfrågor och sårbarhetsanalyser och • samarbeta med tekniker och utvecklare och leda utvecklingsinsatser. Om dig Samarbeten och samverkan är grundpelare för oss på DIGG, i vårt uppdrag och i våra arbetssätt. Därför är det viktigt att du har ett transparent förhållningssätt och både kan och vill samarbeta bra med andra.  Du är strukturerad och självgående, du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Sist men inte minst har du gott omdöme, det vill säga du gör korrekta avvägningar och prioriteringar och väger samman komplex information samt olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du har • akademisk utbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som relevant • några års erfarenhet av området Digital identitet, gärna med tyngdpunkt på e-underskrift och betrodda tjänster. • erfarenhet av lösningsorienterat arbete innehållande analys och dokumentation av verksamhetskrav kring autentisering och e-underskrift • goda kunskaper och förståelse för Digital identitets verksamhet och utmaningar, inklusive teknik och juridik Det är meriterande om du har • erfarenhet av standardiseringsarbete från organisationer som W3C, IETF, ETSI, CEN, ISO och SIS och/eller erfarenhet av EU-samarbeten som ESSIF, EBSI och eIDAS. • erfarenhet av identitetsfederationer, OpenIDConnect, OAuth/UMA • erfarenhet av politiskt styrd verksamhet med olika sorters aktörer som intressenter • Kunskap om decentraliserade id-lösningar, användarkontroll, integritetssäkring och dataskydd Det är även meriterande med kunskaper om implementering av tex e-legitimering, elektronisk signering, säkerhetslösningar eller kryptering. Slutligen så är du lösningsinriktad, prestigelös och pedagogisk. Eftersom vi har många internationella kontakter behöver du även kunna uttrycka dig mycket bra på både svenska och engelska i tal och skrift. Du behöver kunna presentera både muntlig och skriftlig information på möten eller andra forum såväl internt som externt. Om DIGG och vad vi erbjuder DIGG är ung myndighet med ett stort uppdrag. Vi formar fortfarande vår verksamhet, vår kultur och våra arbetssätt samtidigt som vi skapar digitalisering av den svenska offentliga förvaltningen. När vi är i DIGG:s lokaler finns vi på huvudkontoret i centrala Sundsvall i moderna aktivitetsbaserade lokaler eller i ett mindre men modernt kontor i centrala Stockholm. DIGG är positivt inställd till att ge utrymme för placering och arbetsvillkor som arbete hemifrån och mobilt arbete, utifrån verksamhetens och medarbetarens behov. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillträde snarast möjligt. Den här tjänsten är placerad företrädesvis i Sundsvall eller Stockholm. Resor i tjänsten kan förekomma. Det kan komma att bli aktuellt med beredskapstjänstgöring. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Den här rollen är säkerhetsklassad. Vi genomför därför en säkerhetsprövning innan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär. Sök Vänta inte med att söka! Vi strävar efter att ha en så snabb, effektiv och fördomsfri process som möjligt och arbetar därför löpande med vårt urval och med cv-lös rekrytering. Ägna inte onödig tid åt att uppdatera ditt cv, svara istället på våra urvalsfrågor i ansökan. Sista ansökningsdag är 12 dec 2021. Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta leveransledare Lotta Hämäläinen på tel 010 484 73 49. Facklig kontaktperson Åsa Fridholm, ST. Hon nås via växeln på 0771-11 44 00. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela