Enhetschef till område allmän pension inom produktionsavdelningen

Antal platser:
Publicerad: 2021-09-10
Sista ansökningsdag: 2021-10-03
Stad: Gävle
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 380 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 900 000 fondbyten och skickar ut 7,8 miljoner orange kuvert. Vi är cirka 1600 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder. Vi gör pensioner enklare! Produktionsavdelningen är Pensionsmyndighetens största avdelning med cirka 900 medarbetare och finns på 8 orter från Luleå i norr till Halmstad i söder. Produktionsavdelningens uppgifter är att säkra handläggningen och hantera utbetalningar för Sveriges pensionärer och pensionssparare. I uppdraget ingår också att säkerställa att felutbetalningar inte genomförs och att motverka bidragsbrott. Produktionsavdelningen befinner sig i en större förändringsresa där vi i vår framtidsbild vill stärka våra medarbetare och vår organisation för att i högre grad kunna möta våra kunder där de befinner sig. Verksamheten är organiserad i tre produktionsområden: - Område Allmänpension (PO AP). - Område Bostadstillägg (PO BT). - Område Efterlevandepension, kundnära och kontroller (PO EKK). Respektive område leds av en områdeschef. Varje område delas sedan in i enheter som leds av enhetschefer som rapporterar till områdeschef. Till område allmän pension söker vi nu en enhetschef! Arbetet inom avdelningen drivs utifrån ett systemteoretiskt synsätt med kundbehovs- och medarbetardriven utveckling som grund. Områdets uppdrag är att hantera och administrera kundbehov som har ingångsvärdet Allmän Pension. Det rör all hantering i kundärenden såsom telefon, mail, handläggning och återkrav. Organisatoriska överlämningar av kundärenden ska inte ske, området har i uppdrag att styra sin kompetens och arbetsinsats så att kundbehovet löses som helhet. Enheten ska vara en aktiv part i den agila transformationen som pågår vad gäller verksamhetsnära IT-utveckling inom myndigheten. Likaså ska enheten bidra aktivt i avdelningens och myndighetens utvecklingsarbete som har sin grund i verksamhetens behov. I din roll arbetar du både verksamhetsnära med det dagliga arbetet men också med att ta ett övergripande ansvar och driva strategiska frågor för hela avdelningen eller myndigheten. Du har resultat, personal- och budgetansvar och leder verksamheten genom de gruppchefer som ingår i enheten. Du rapporterar till produktionsområdeschef för området och ingår i produktionsområdets ledningsgrupp. Du ansvarar för att verksamheten bedrivs med hög kvalitet, effektivitet och kostnadsmedvetenhet. Som enhetschef tillämpar du ett aktivt och närvarande ledarskap där du arbetar med att kompetensutveckla medarbetarna. Du omsätter ledning, styrning och uppföljning utifrån avdelningens ledningsfilosofi och har modet och viljan att förändra samt står trovärdig i den förflyttning som behöver göras. Utbildning och erfarenhet: Du har flerårig erfarenhet som chef i statlig verksamhet i en större kundorienterad organisation och har erfarenhet av att styra och leda processtyrd verksamhet med stora ärendeflöden. Du har även erfarenhet av strategisk och operativ verksamhets-/organisationsutveckling. Du har erfarenhet av att utveckla chefer och medarbetare samt att leda personalgrupper och din verksamhet genom underställda chefer. Du är även van att leda och fördela arbetet samt att engagera medarbetarna genom att skapa en förståelse för uppdraget och helheten. Du har relevant akademisk examen och intresse för samhällsfrågor. Egenskaper: Du har mycket god förmåga att inspirera, motivera och leda kvalificerade medarbetare. Du har en god förmåga till perspektivförflyttning i ditt ledarskap. Du skapar engagemang och delaktighet samt arbetar aktivt med medarbetarnas professionella utveckling. Ditt handlade präglas av gott omdöme med en utgångspunkt i den statliga värdegrunden. Du har en god förmåga att driva och leda förändringsarbete samt att leda verksamheten mot långsiktiga strategiska inriktningar och visioner. I denna roll är det avgörande att du är lösningsorienterad, har gott omdöme och förstår det värdeskapande arbetet samt har god samarbetsförmåga. Som person är du prestigelös, engagerad och självgående i allt du gör. Du är proaktiv med god förmåga att ta fram olika handlingsalternativ. Du arbetar med verksamhetens bästa för ögonen ur ett kund- och helhetsperspektiv genom att vara inlyssnande och verksamhetsnära samt innehar en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Ditt agerande präglas av god pedagogisk förmåga och att stimulera ett ständigt lärande. Det krävs också en grundlig förståelse för verksamhetens strategi och logik. Du har lätt för att leda, prioritera och fördela arbete under tidspress men samtidigt skapa engagemang genom ett ledarskap som tydligt sätter fokus på verksamhetens uppdrag och genom det skapar utrymme för initiativ, förbättringar, handlingsutrymme, och professionalism. Du har en god förmåga och erfarenhet att organisera och leda i förändringsarbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten. Övrigt: Resor i tjänsten förekommer. Vi arbetar löpande med urvalet. Tillträde efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetspsykologiska test och arbetsprov kan förekomma i urvalsprocessen. Placeringsort sker på något av våra åtta kontor. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. För mer information: För mer information kontakta områdeschef Karin Gauffin, tel. 010-454 39 70 Fackliga representanter: ST: Ann-Christine Jonsson, tel. 010-454 28 54 Saco: Linda Modin, tel. 072-210 29 83 Välkommen med din ansökan senast 3/10 2021.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela