Universitetsadjunkt i datavetenskap med inriktning teknisk spelgrafik

Antal platser:
Publicerad: 2021-06-04
Sista ansökningsdag: 2021-08-29
Stad: Karlskrona
Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid? Institutionen för datavetenskap (DIDA) är en av tre institutioner vid fakulteten för datavetenskaper. Den är BTH:s största institution med drygt 70 personer. Vid institutionen bedrivs forskning inom två stora områden: datalogi och datorsystemteknik samt visuell och interaktiv datavetenskap. Inom bägge områden pågår en mängd olika forskningsprojekt. Arbetsbeskrivning: I anställningen ingår undervisning med fokus på skripting, verktygsutveckling och 3D-grafik inom området teknisk spelgrafik. Goda kunskaper och färdigheter inom skripting och 3D-grafik är därför en förutsättning. I anställningen kommer du att medverka i BTH:s utvecklingsarbete för ett antal nya ingenjörsutbildningar inom området spelteknik. Utvecklingsarbetet sker främst i kurser som berör teknisk spelgrafik, skripting och programmering i Python samt 3D-grafik. I dessa kurser används framför allt mjukvaror som Autodesk Maya och industristandardiserade spelmotorer som Unity eller Unreal Engine. Undervisningen sker främst på svenska på campus (distansundervisning under Covid-19) och innebär handledning i labbsal, skapandet och genomförandet av föreläsningar samt utformandet av uppgifter. Just därför är kommunikation, både skriftlig och muntlig viktig. Anställningen kan också innehålla administrativa uppgifter, handledning av projektarbeten samt möjligheter till vidareutveckling. Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har: • avlagt högskoleexamen på minst 180 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, • visat pedagogisk skicklighet. Behörighetskraven beskrivs i detalj i BTH:s ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola”, som finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande. Meriterande kvalifikationer: Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen och behörighetskraven anses följande punkter meriterande: • Dokumenterad undervisningserfarenhet av programmering och/eller spelgrafik och/eller 2D-grafik. • God kommunikations- och samarbetsförmåga med studenter och kollegor. • Dokumenterad erfarenhet i spelmotorerna Unreal Engine 4 och/eller Unity. Tjänstgöringsomfattning: 100%. Tillträde: Enligt överenskommelse. Varaktighet: Tillsvidare. Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan senast 2021-08-29. Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna. Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande. BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela