Adjungerade lärare (4 tidsbegränsade anställningar)

Antal platser:
Publicerad: 2020-10-16
Sista ansökningsdag: 2020-10-25
Stad: Stockholm
vid Institutionen för socialt arbete. Sista ansökningsdag: 2020-10-25. Institutionen för socialt arbete är en stor arbetsplats med en omfattande grundutbildning och utbildning på master- och forskarnivå. Vi bedriver också mycket framgångsrikt forskning, där tyngdpunkten ligger inom de områden som är centrala för socialt arbete; barn- och familj, missbruk, försörjningsproblematik och socialbidragstagande och äldreomsorg. Mer information finns på: www.socarb.su.se. Arbetsuppgifter Vi söker dig som är socionom, har jobbat med socialt arbete i 5–15 år och som gillar ditt arbete. Arbetsuppgiftern kommer på ett övergripande plan handla om att föra in dina erfarenheter av möten med klienter/brukare och av hur vardagen kan se ut i det sociala arbetet i vårt socionomprogram. Vi har sedan 4 år tillbaka en grupp socionomer hos oss som arbetar på det här sättet men vi behöver nu förstärka den gruppen med dig som har erfarenhet av socialt arbete med myndighetsutövning inom missbruk och beroende och socialpsykiatri (vuxna), med våld i nära relationer, med migrationsfrågor samt med sociala barnavården och som tycker det är givande och meningsfullt. Behörighetskrav Med adjungerad lärare avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för undervisning på grund- och avancerad nivå. Följande krav ställs för behörighet för anställningen: att du har en socionomexamen och att du i din huvudsakliga anställning arbetar med praktiskt socialt arbete. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta, som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Bedömningsgrunder Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid personlig lämplighet och erfarenhet av praktiskt socialt arbete. För anställning kommer de beaktas, som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de beskrivna arbetsuppgifterna. Anställningsvillkor Anställningarna är tidsbegränsade, avser deltid 20-30% och gäller längst två år med möjlighet till förlängning. Tillträde 2020-12-01 eller enligt överenskommelse. En förutsättning för att komma ifråga för anställningen är att du har en huvudsaklig anställning någon annanstans inom det praktiska sociala arbetets fält. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Stefan Wiklund, tfn 08-674 73 79, stefan.wiklund@socarb.su.se, eller administrativ studierektor Ylva Donning, tfn 0766-959 793, Ylva.Donning@socarb.su.se. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggaren Josefin Sterzenbach, tfn 08-16 46 97, josefin.sterzenbach@socarb.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga personligt brev, CV, kopia på examensbevis samt referenser. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida