Specialpedagog åk 1-6

Antal platser:
Yrkesbenämning: Specialpedagog
Publicerad: 2020-09-10
Sista ansökningsdag: 2020-09-25
Stad: Hjo
Kommunen har drygt 9000 invånare och ligger vid Vätterns västra strand. Här finns bra service, nära till fritidsaktiviteter och ett starkt expansivt näringsliv. Trästaden hör till de finaste boendemiljöerna som skapats i Sverige. Idag finns endast ett fåtal kvar och Hjo är en av dom. Hjo kommuns värdegrund - Det goda mötet kännetecknas av ett öppet och välkomnande förhållningssätt. Alla medarbetare har som mål att göra det bästa för Hjo kommun och för dem som bor, verkar och vistas här. ARBETSUPPGIFTER Som specialpedagog arbetar du såväl operativt som konsultativt och handledande gentemot både medarbetare och ledning. Du ska kunna analysera lärmiljöer och stimulera till utveckling av arbetsformer och arbetssätt inom ramen för ett inkluderande synsätt. I ditt uppdrag ryms både ett utredande och utvecklande arbete med tyngdpunkt på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Genom din roll medverkar du till att våra elever som är i behov av särskilt stöd får ett individanpassat och inkluderande bemötande och insatser som leder till ökad måluppfyllelse. I det utredande arbetet ska du med din spetskompetens bland annat genomföra fördjupad pedagogisk kartläggning, vara ett stöd i implementering av insatser utifrån utredningar samt vara ett stöd i uppföljnings- och utvärderingsarbete. Du har kontakt med vårdnadshavare och tätt samarbete mellan skola och hem samt jobbar aktivt med elever med problematisk skolfrånvaro. Du ingår i den centrala elevhälsan i Hjo kommun tillsammans med kuratorer, skolsköterskor, skolpsykologer och IT-pedagog. KVALIFIKATIONER Utbildad specialpedagog för årskurs 1-6 ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hjo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länk i annonsen, inte via e-post eller pappersformat.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön