Wiklunds Åkeri AB

Wiklunds verksamhet är fokuserad på tre affärsområden; avfallshantering, bygglogistik och kranbilar. Vår strategiska inriktning är att vara branschledande i Stockholm och Uppsala inom återvinning och bygglogistik.

 Wiklunds har som målsättning att i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Företaget har endast personal i egen regi med stort fokus på service, kvalitet och säkerhet. Vi arbetar proaktivt för att minska vår egen och kundens miljöpåverkan.

 Wiklunds är privatägt och omsätter cirka 300 miljoner kronor och har drygt 200 medarbetare.

Antal anställda: 200-499
Hemsida: www.wiklunds.se
Wiklunds Åkeri AB

Här finns vi