VIEW Ledger AB

VIEW Ledger AB är en del av VIEW - koncernen som bildades 2004 och är en ledande leverantör av ekonomisystem och redovisningstjänster via molnet. Vi använder det internetbaserade ekonomisystemet Xledger samt Fortnox med dess unika funktionalitet, vilket bland annat innefattar kundanpassad arbetsfördelning och en automatiserad arbetsprocess.

Vårt mål är att vara kundens ekonomiavdelning och leverera ständigt uppdaterad redovisning, som alltid är tillgänglig, för bättre insyn och en förenklad vardag. Som kund ska man känna att vi fungerar som en intern ekonomiavdelning som karakteriseras av innovation, kvalitet och god service.

Antal anställda: 50-99
VIEW Ledger AB

Här finns vi