Värends Miljö AB

Värends Miljö AB är ett växande miljöföretag inom renhållning- och avfallsbranschen. Vi jobbar med framförallt slamsugning, högtrycksspolning, rörinspektioner, torrsugning, relining, avloppsrelaterad entreprenad och betongarbete (betongpumpning med minipump). Vårt huvudkontor finns i Gemla utanför Växjö och har idag avtal i följande kommuner: Växjö, Alvesta, Tingsryd, Lessebo, Älmhult, Markaryd, Ljungby, Örkelljunga, Kristianstad, Ronneby och Karlskrona. Dessutom har vi jourtjänstgöring och utför uppdrag dygnet runt år privatpersoner och företag över hela vårt verksamhetsområde.

Läs mer om oss på www.varendsmiljo.se

Antal anställda: 20-49
Värends Miljö AB

Här finns vi