Trä & timmer i Leksand AB

Företag som är franchisetagare på LA Takvård AB.


På LA Takvård arbetar vi med att avlägsna mossa, alger och lav från taket mekaniskt med skrapa. Trasiga takpannor byts ut och hängrännor töms. Därefter behandlas taket mot påväxt med ett ändamålsenligt bekämpningsmedel. Efter varje behandlat tak så städar vi och tar med oss mossan därifrån.

Antal anställda: 5-9
Hemsida: www.takvard.se
Trä & timmer i Leksand AB

Här finns vi