Tindra Personlig Assistans AB

Tindra startades 2005 med filosofin att alla ska ha rätt att leva ett självvalt liv, oberoende av funktionsvariation. Vi utmärker oss genom att alltid vilja ta det fulla ansvaret för den personliga assistansen – lite som en totalentreprenad.

Vi är ett modernt, flexibelt familjeföretag med ambition och livsglädje.

Som medarbetare i Tindra har du god och tät kontakt med din arbetsledning. Vi erbjuder regelbundna möten, samtal och introduktionsutbildningar för våra personliga assistenter. 


Antal anställda: 200-499
Tindra Personlig Assistans AB

Här finns vi