TILLIT Engineering AB

9 lediga jobb

TILLIT.. DET VIKTIGASTE SOM FINNS?

I alla arbetsrelationer finns det en faktor som spelar en avgörande roll om arbetet och relationerna skall vara hållbara. Att alla som du arbetar med känner förtroende för att du vill deras bästa och tvärt om. Detta är en grundläggande förutsättning för din framtid.

TILLIT Engineering AB har påbörjat sin resa för att arbeta med kunder och medarbetare som vill förändra de två begreppen affärer och uppdrag. Som teknisk konsult på TILLIT kommer du få möjligheten att påverka din relation med företaget och dina uppdragsgivare på ett sätt du inte trodde var möjligt. Basen för allt arbete hos oss grundar sig i andra förutsättningar än hos våra konkurrenter. Vill du vara med?

Vi söker främst ingenjörer och andra med teknisk bakgrund. Välkommen med din ansökan.

Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik

   5-9