The Members Company AB

TMC grundades 2000 och bygger på en modell som är skapad för entreprenörer. Genom Employeneurship-modellen, ansvarar du som Employeneur själv för din utveckling på både teknisk och personlig nivå. TMC strävar efter att stimulera till autonomt beteende då forskning visar att människor genom det känner sig mest framgångsrika och glada.

Det individuella ansvaret stimuleras, underlättas och uppskattas av TMC. Det leder till nya arbetsrelationer och är en hybridform mellan entreprenör och anställd - Employeneur. Vi eftersträvar inte ett traditionellt myndighetsförhållande mellan chef och medarbetare utan är en kooperativ modell där alla tar ansvar och respekterar varandra.

Detta är också ursprunget till företagets namn. Alla är en del av företaget, del av familjen och del av dess kultur och filosofi - The Members Company, Medlemsbolaget.

Antal anställda: 100-199
The Members Company AB

Här finns vi